Banki spółdzielcze – nie najlepsze relacje pracownicy – zarząd

Banki spółdzielcze – nie najlepsze relacje pracownicy – zarząd
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O wnioskach płynących z badań postaw pracowników banków spółdzielczych mówi dr hab. Maciej Ławrynowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Pracownicy niektórych banków czują się odizolowani od decyzji podejmowanych przez zarządy tych banków

Czynnikiem pozapłacowym, który w dużym stopniu kształtuje zachowanie pracowników jest to na ile pracownik banku jest wysłuchiwany przez kadrę menadżerską czy też w jakim stopniu ma wpływ na kształtowanie warunków wykonywania pracy – wskazuje dr hab. Maciej Ławrynowicz. Swoje znaczenie mają też świadczenia dodatkowe, ale podstawową kwestią jest relacyjność w stosunkach między pracownikami oraz w kontaktach na linii pracownik – bezpośredni przełożony. Badani wskazują także na znaczenie otwartości w komunikacji między tymi dwiema grupami.