Banki spółdzielcze, kryzys to szansa

Banki spółdzielcze, kryzys to szansa
Włodzimierz Kiciński, fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kryzys i banki spółdzielcze, to temat komentarza Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa ZBP przed Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się 16 września.

#WłodzimierzKiciński: Szansą na przyśpieszenie zmian w bankowości spółdzielczej są nowoczesne rozwiązania technologiczne #ForumLiderówBS #ZBP

W uwarunkowaniach kryzysowych szczególnego znaczenia nabierają racjonalne i skoordynowane działania. Jedynie wówczas istnieje spora szansa na pokonanie głównych zagrożeń i  zmianę niekorzystnego scenariusza zdarzeń.

Czas kryzysu, wywołanego pandemią COVID-19 powinien być należycie wykorzystany przez banki spółdzielcze, aby  w  przyśpieszonym tempie dokonać niezbędnych korekt modelu biznesowego, a także zreformować zasady współpracy w  ramach zrzeszeń i  systemów ochrony instytucjonalnej.

Szansą na przyśpieszenie zmian w bankowości spółdzielczej są nowoczesne rozwiązania technologiczne. Umiejętne ich wykorzystanie umożliwia zmianę podejścia zarówno wobec klientów detalicznych, jak i przedsiębiorstw czy  samorządów.

Implementacja rozwiązań cyfrowych to również szansa na modernizację samych lokalnych instytucji finansowych i  poprawę efektywności międzybankowej współpracy.

W sektorze banków spółdzielczych, które szczególnie silnie odczuwają skutki spadku stóp procentowych, zmiany powinny przebiegać szybciej przy  proaktywnej postawie liderów, podejmujących kluczowe decyzje dla własnych banków, jak i społeczności lokalnych.

Więcej informacji we wrześniowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK.

Zapraszamy również na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2020, które odbędzie się 16 września.

Jest to jedno z największych, corocznych wydarzeń skierowanych do sektora bankowości spółdzielczej. Konferencję organizuje Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bankiem S.A.

Źródło: aleBank.pl