Banki spółdzielcze: Kredyty preferencyjne wciąż atrakcyjne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.03.foto.024.a.400xPodobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016 r. banki Spółdzielczej Grupy Bankowej posiadają w swojej ofercie kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - tzw. kredyty preferencyjne, dostępne w ramach wszystkich linii kredytowych oferowanych przez ARiMR.

Danuta Trzmielewska

Danuta Trzmielewska

Ekspert ds. rozwoju programów dla rolnictwa. W SGB-Banku SA w Poznaniu zatrudniona od 1993 r. Procesami związanymi z dystrybucją pomocy publicznej dla rolnictwa zajmuje się od ponad 20 lat. Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych i standaryzacyjnych w zakresie finansowania rolnictwa. Za szczególne zaangażowanie w zakresie dostosowania i wdrożenia nowego systemu finansowania sektora rolnego wyróżniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa ARiMR, a także ZBP i KZBS. Odznaczona Odznaką Honorową NBP „Za Zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Są to kredyty inwestycyjne na finansowanie różnego rodzaju nakładów związanych z tworzeniem lub powiększaniem majątku trwałego prowadzonego gospodarstwa rolnego (m.in. zakup ziemi, budowa budynków produkcyjnych, zakup ciągników i maszyn rolniczych) oraz obrotowe na wznowienie produkcji rolniczej po szkodach, jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (tzw. kredyty klęskowe). W roku bieżącym kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii: RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, Z – kredyty na zakup użytków rolnych, PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów. Natomiast kredyty klęskowe w ramach linii K01 i K02.

Jak corocznie, w styczniu br. ARiMR zaliczkowo przyznała limity na uruchomienie przez banki akcji kredytowej w I kw. br., zaś po podpisaniu ustawy budżetowej ARiMR będzie przyznawała kolejne pule limitów dla banków, które powinny w pełni zaspokoić zapotrzebowanie rolników na tego rodzaju kredyty preferencyjne.

Co nowego?

Nowością w tym roku jest kredyt obrotowy dla producentów rolnych (linia o symbolu KO), którzy złożyli wnioski o jednolitą płatność obszarową za 2015 r. i czekają na jej wypłatę. Mogą oni w okresie przejściowym ubiegać się o udzielenie nieoprocentowanego kredytu ze środków własnych banków, na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa.

Takie możliwości daje znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 170), którego zmiana weszła w życie 26 lutego 2016 r.

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia producent rolny poniesie wyłącznie koszty opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem, które w okresie kredytowania nie mogą przekroczyć 0,25% kwoty udzielonej pożyczki. Z kolei oprocentowanie kredytu, którego wartość w całości zapłaci Agencja Restrukturyzacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI