Banki spółdzielcze: Kolejny bank już w IPS

Banki spółdzielcze: Kolejny bank już w IPS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.07-08..foto.021.a.400xLiczba uczestników systemów ochrony instytucjonalnej systematycznie rośnie. 16 czerwca br. do grona uczestników Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB dołączył Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - zdobywca pierwszego miejsca w tegorocznej edycji Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" w kategorii najefektywniejszych placówek. Zgromadzeni na dorocznym zebraniu przedstawiciele niemal jednogłośnie poparli przystąpienie do IPS; zdanie odrębne wyraził tylko jeden z delegatów

Karol Materna

A jeszcze trzy miesiące temu wiele mogło wskazywać na zupełnie inny scenariusz. Podczas zorganizowanych w marcu br. zebrań grup członkowskich malanowskiego banku ich uczestnicy opowiedzieli się za samodzielnością placówki. Stanowisko wypracowane podczas zebrań przesłane zostało następnie do Komisji Nadzoru Finansowego. – Odpowiadając na to pismo, regulator wyraził opinię, iż nie ma zasadniczych przeszkód dla samodzielności banku. Równocześnie jednak KNF określił warunki organizacyjne i merytoryczne, które – w ocenie rady nadzorczej i zarządu naszej placówki – pociągną za sobą ogromne koszty finansowe i szereg nowych obowiązków natury administracyjnej. Wszystko wskazywało na to, że ze względu na nasze uwarunkowania i skalę działalności nie jesteśmy w stanie im sprostać – ocenił prezes RBS w Malanowie, Jan Tygielski. Prezes banku przypomniał, że podczas zebrań grup członkowskich rozważany był również inny wariant przewidziany w rozporządzeniu CRR, czyli utworzenie zrzeszenia zintegrowanego – dalsza dyskusja nad tą opcją stała się jednak bezprzedmiotowa z uwagi na fakt, iż nadzór (skądinąd nieukrywający swej niechęci do idei zrzeszenia zintegrowanego) do chwili obecnej nie zapalił zielonego światła dla tworzenia takowej struktury. Ostatecznie zarząd i rada nadzorcza placówki postanowiły zarekomendować zgromadzonym przedstawicielom przyłączenie do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. – Ta decyzja na forum rady nadzorczej nie zapadła jednogłośnie; odnotowaliśmy jeden głos przeciwko, przy sześciu popierających treść rekomendacji – podkreślił przewodniczący rady, Józef Ochocki.

IPS, czyli taniej

Jednym z argumentów za dołączeniem placówki do IPS była przeprowadzona przez zarząd symulacja kosztów ponoszonych przez bank w trzech alternatywnych wariantach: uczestnictwa w systemie, przyłączenia się do ewentualnego zrzeszenia zintegrowanego oraz pozostania samodzielną jednostką. Kalkulację taką, bazującą na wynikach finansowych banku za 2015 r., zaprezentowała zgromadzonym wiceprezes RBS Beata Wieczorek. W pierwszym przypadku bank musi ponieść następujące wydatki:

 • koszty funkcjonowania spółdzielni IPS: składają się one z części stałej, szacowanej na 14 tys. zł oraz części zmiennej stanowiącej 0,17% sumy bilansowej na koniec roku poprzedzającego; według danych 2014 r. byłaby to kwota rzędu 34 tys. zł;
 • wpisowe oraz udział członkowski; wartość tych opłat wyniosłaby łącznie 3 tys. zł;
 • część składkowa, pokrywana ze zwolnień na opłatę ostrożnościową w wysokości 100% i roczną opłatę BFG w wysokości 50%; w przypadku placówki w Malanowie oznaczałoby 186 tys. zł;
 • koszty związane z ryzykiem płynnościowym, szacowane na podstawie tzw. wskaźnika korygującego – ich wysokość wyniosłaby 37 tys. 237 zł. Łączne koszty z tytułu przystąpienia banku do systemu ochrony kształtują się na poziomie przekraczającym 274 tys. zł.

W przypadku zrzeszenia zintegrowanego głównym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI