Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – lipiec – sierpień 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

BIURO PODRÓŻY DO LUSTRACJI!

Pobranie Raportu o Przedsiębiorcy nie wymaga zgody sprawdzanej firmy ani umowy z BIG InfoMonitor, jest proste i szybkie również wobec tour operatorów. - Sprawdzenie w Rejestrze Dłużników potencjalnego organizatora wycieczki to koszt zaledwie 30 zł, a daje pewność, że dane biuro nie jest zagrożone upadłością i nie zalega z płatnościami względem innych. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, w 2014 r. klienci prawie 4 tys. razy pytali o firmy turystyczne - podkreśla Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor. Raport można uzyskać na trzy sposoby:  osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta BIG InfoMonitor  listownie  poprzez portal www.BIG.pl po uprzednim zarejestrowaniu. Zawiera on informacje czy firma figuruje w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, na jaką kwotę zalega oraz przez kogo została dopisana.

Bank BPS S.A. nagrodził laureatów nowej edycji programu TalentowiSKO, w którym wzięło udział 30 tys. uczniów z ponad 400 szkół w całym kraju. Pokłosiem przedsięwzięcia jest 250 szkolnych blogów na platformie internetowej programu, w ramach inicjatywy „Spółdzielnia dobrych serc” zorganizowano zbiórkę pieniędzy na lokalne cele społeczne, młodzież miała również okazję uczyć się przedsiębiorczości w konkursie Inkubator szkolnych biznesów.

LEASING, DOBRA ALTERNATYWA

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z funduszy unijnych i jednocześnie z zalet leasingu, będą mogli otrzymać pełną kwotę dopłaty jednorazowo – mówią o tym nowe wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dotychczas firmy czekały kilka lat na wypłatę pełnej kwoty dotacji. W ostatniej perspektywie UE, zarządzające funduszami MIR dopuszczało dwa sposoby refundacji wydatków w leasingu: za pomocą rat leasingowych lub ceny zakupu. Refundacja rat leasingowych mogła następować w czasie trwania umowy leasingu, a refundacja ceny zakupu – jednorazowo, na początku umowy. Jednak było tak tylko w teorii, ponieważ jednorazowa refundacja praktycznie nie miała zastosowania ze względu na nieprecyzyjne przepisy. W 2014 r. firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu (90 proc. rynku) zrealizowały łączne finansowanie na poziomie 42,8 mld zł (21,3 proc. wzrost r/r). Wartość aktywnego portfela branży (76,1 mld zł) jest porównywalna z saldem kredytów inwestycyjnych, udzielonych firmom przez banki.

KONTO AKTYWNI 50+

Bank Zachodni WBK zaoferował osobom po 50. roku życia konto Aktywni 50+ z pakietem usług zdrowotnych i rabatów. Prowadzenie konta jest darmowe przy wpływach min. 1000 zł miesięcznie (poniżej tej kwoty kosztuje 3 zł). Dla posiadaczy karty Visa Electron bezpłatne są wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju. Głównym atutem jest możliwość korzystania z pakietu bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach Medical Assistance. Posiadacz Konta Aktywni 50+ może cztery razy w roku wezwać do domu lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarkę, cztery razy w roku zamówić dostawę środków opatrunkowych lub sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego oraz dwa razy w roku zamówić transport medyczny do i ze szpitala. Po stronie ubezpieczyciela współpracującego z bankiem leży organizacja i pokrycie kosztów tych usług. Ponadto raz w roku dostępne są bezpłatnie: transport na komisję medyczną, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, pomoc domowa po hospitalizacji, organizacja opieki nad bliskim osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, a nawet organizacja rehabilitacji i pomoc psychologa.

MOBILNY WPŁATOMAT NA ZAMÓWIENIE

Na ulicach Warszawy pojawił się pierwszy na świecie mobilny wpłatomat, który przedsiębiorca może zamówić za pomocą mobilnej aplikacji. Auto przyjedzie pod wskazany adres jak taksówka, a wpłacone przez urządzenie pieniądze znajdą się na rachunku bankowym w ciągu zaledwie kilku minut. Mobilny wpłatomat to specjalnie zaprojektowany pojazd, który właściciel firmy może zamówić bezpłatnie za pomocą aplikacji na smarfona. Elektryczny samochód z wbudowanym wpłatomatem, przyjedzie we wskazane przez użytkownika miejsce, aby ten mógł w wygodny i bezpieczny sposób dokonać wpłaty posiadanej gotówki na swój rachunek w Idea Banku. Przedsiębiorca będzie miał możliwość zarezerwowania konkretnej godziny, na którą zamówi usługę – proces wygląda podobnie jak zamawianie taksówki. Użytkownik będzie mógł obserwować na mapce aktualną lokalizację wpłatomatu. Czas dojazdu auta do zamawiającego wynosi maksymalnie 30 minut. Z usługi korzystać mogą zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. Kolejne auta, które wyjadą na stołeczne ulice, będą umożliwiały nie tylko wpłacanie, ale też wypłacanie pieniędzy z banku (wpłatomat z funkcją bankomatu). W miarę zainteresowania użytkowników planowane jest uruchomienie usługi w innych miastach. Badania przeprowadzone przez Idea Bank pokazały, że co trzeci właściciel firmy przyjmuje płatności wyłącznie w gotówce. Pozostałe dwie trzecie badanych łączą płatności gotówkowe z bezgotówkowymi. Aż 80 proc. badanych osobiście dostarcza pieniądze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.11.foto.047.a.250xSIBOS: INNOWACYJNE BANKI

W Bostonie odbyła się doroczna konferencja SIBOS organizowana przez organizację SWIFT, a poświęcona transferom funduszy między bankami. Konferencji z udziałem 8000 ekspertów z całego świata towarzyszyła wielka wystawa nowych technologii, która zgromadziła ponad 200 wystawców (instytucje finansowe, firmy IT, firmy konsultingowe). W czasie sesji narodowej delegacja polska przedstawiła osiągnięcia sektora finansowego w okresie ostatnich 25 lat. Mieczysław Groszek, wiceprezes ZBP zaprezentował determinanty sukcesu usług bankowych, wskazując na wdrożenia IT, które plasują polski sektor jako najbardziej innowacyjny w Europie.

PRZELEWY NATYCHMIAST

Kwartalna wartość transakcji w systemie Express ELIXIR po raz pierwszy przekroczyła 1 mld zł. Tylko we wrześniu w systemie zostało zrealizowanych 94 tys. przelewów natychmiastowych na kwotę 411 mln zł. To najwyższe wartości odnotowane w ciągu jednego miesiąca od początku funkcjonowania systemu, tj. od czerwca 2012 r. Liczba transakcji wzrosła o ponad 60 tys. r./r. (z 33,4 tys.), a ich wartość ponad dwukrotnie. – Podczas konferencji SIBOS w Bostonie płatności natychmiastowe zostały uznane za najważniejszy trend w usługach bankowych. W skali globalnej Express ELIXIR należy do wąskiego grona rozliczających je systemów, udostępnianych przez innowacyjne banki. Cieszy fakt, że nasze rozwiązanie jest dostrzegane i plasuje się w tym obszarze w ścisłej światowej czołówce – mówi Michał Szymański, wiceprezes KIR S.A. Od początku 2014 r. łączna liczba wszystkich transakcji krajowych przetworzonych w systemie ELIXIR® osiągnęła 1,2 mld, a ich wartość wyniosła 3 bln zł.

URZĄD BEZ MITRĘGI

Dla wielu z nas wizyta w urzędzie jest doświadczeniem porównywalnym np. z okresowym przeglądem stomatologicznym. Statystycznemu Polakowi załatwianie spraw urzędowych kojarzy się ze skomplikowanymi procedurami, oczekiwaniem pod drzwiami i stratą czasu na załatwienie formalności. Czy słusznie? I czy tak musi być? Niekoniecznie. Część urzędów umożliwia klientom założenie indywidualnego konta, niezbędnego do załatwiania spraw drogą elektroniczną bezpośrednio na swoich stronach internetowych, inne proponują kontakt poprzez ogólnopolską elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W obu przypadkach procedura nie jest skomplikowana – wystarczy podać imię i nazwisko, czasami również PESEL lub NIP oraz dane adresowe. System automatycznie rejestruje nowego użytkownika i przy kolejnym logowaniu wystarczy już podać wyłącznie login i hasło.

Narzędziem, które pozwala na uiszczanie drogą elektroniczną opłat administracyjnych przez całą dobę, a nawet w weekendy, jest system PayByNet prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. W systemie tym pieniądze przekazywane są pomiędzy rachunkiem klienta a rachunkiem urzędu bez udziału firmy pośredniczącej. Klient e-urzędu otrzymuje w serwisie transakcyjnym swojego banku gotowy do zatwierdzenia, wypełniony formularz zawierający wszystkie dane niezbędne do realizacji przelewu. Sposób korzystania z PayByNet jest prosty i intuicyjny. Na stronie e-urzędu należy wybrać usługę, za którą chcemy zapłacić, a jako formę płatności potwierdzić PayByNet. Na prezentowanej liście wystarczy wskazać swój bank, aby zostać przekierowanym do serwisu e-bankowości. Od razu po zalogowaniu wyświetla się gotowy, uzupełniony formularz przelewu, a po akceptacji przez użytkownika, urząd zostaje powiadomiony, że dana osoba dokonała płatności za usługę.

Rozwiązanie oferowane przez KIR jest zintegrowane z ePUAP oraz portalami i platformami zbudowanymi przez jednostki administracji publicznej. Z systemu PayByNet korzystają m.in. mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Gdańska oraz województw opolskiego i śląskiego. Obecnie jest on dostępny w ponad 250 urzędach.

GWARANCJE DE MINIMIS

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu rządowego udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę 14,31 mld zł, dzięki którym banki przyznały kredyty o łącznej wartości 25,41 mld zł. Z programu skorzystało już 68 750 przedsiębiorców. Badania sporządzone na zlecenie BGK pokazują, że prawie 20 proc. firm korzystających ze wsparcia bez gwarancji nie dostałyby kredytu. Nawet wśród respondentów przekonanych, że i tak kredyt by uzyskali, ponad 20 proc. wskazało, że byłby on jednak niższej wartości (średnio o 30 proc.). Prawie połowa z firm, które pozyskały kredyt z gwarancją, to firmy młode lub dopiero rozpoczynające działalność.

Efektem programu jest 23 tys. nowych miejsc pracy, co jest wielkością zauważalną w skali gospodarki. Dzięki gwarancjom blisko 60 proc. przedsiębiorców mogło dokonać inwestycji. BGK ma zakończyć program 31 grudnia 2015 r., jednak już obecnie prowadzi przygotowania do jego kontynuacji w nieco zmienionej formule

CIĘŻKA PRACA ZA BEZDURNO

Polacy pracują tyle, że powinni zarabiać dwa razy więcej. Jak wynika z danych Eurostatu – jesteśmy w szóstce najmniej zarabiających nacji. – Jeżeli wynagrodzenia będą realnie wzrastać o 3 proc. rocznie, to według moich wyliczeń przeciętnego Europejczyka dogonimy w 2044 r. – ocenia prof. Mieczysław Kabaj w portalu Money.pl. Gdyby wzrost płac był szybszy, to znaczy następował w tempie 5 proc. rocznie, to stałoby się to już w 2031 r., a przy 7-proc. wzroście – nawet w 2026 r. Polak zarabia przeciętnie 3900,49 zł brutto miesięcznie, natomiast według Eurostatu, w 2013 r. dostał na rękę niewiele ponad 7400 euro (wzięto pod uwagę opodatkowanie dla singla bez dziecka). Mniejsze wynagrodzenia otrzymują tylko na Litwie, Łotwie i Węgrzech oraz w Bułgarii i Rumunii.

Eksperci wskazują, że wynagrodzenie zupełnie nie odpowiada sposobowi pracy Polaków. – Jesteśmy jednym z trzech najciężej pracujących narodów na świecie – podkreśla w Money.pl Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha. Podobnego zdania jest prof. Kabaj: – Nasze wynagrodzenia są mniej więcej dwukrotnie zaniżone w stosunku do wydajności, którą osiągamy. Jeśli pracodawcy nie zrozumieją, że muszą do niej dostosować wynagrodzenie, to w końcu zabraknie im ludzi do pracy. Nasze wynagrodzenie minimalne w 2014 r. wynosiło równowartość 404 euro. Polscy pracownicy oddają państwu nieco ponad jedną trzecią w postaci podatku, składek ubezpieczeniowych i innych danin publicznych.

INTEL CHRONI PŁATNOŚCI

Technologia Intel® Data Protection Technology for Transactions to innowacyjny system wbudowany w terminale w punktach sprzedaży (POS), który zapewnia pełne szyfrowanie danych klientów i finansowych. Technologia, opracowana przez firmę Intel wspólnie z NCR, łączy oprogramowanie dla sprzedawców z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.05.foto.100.a.250xBRODNICA SWOIM KURSEM

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy (rok założenia 1862) w podjętej uchwale przyjęło stanowisko wobec wejścia w życie tzw. pakietu regulacyjnego CRR/CRD IV oraz istotnego ryzyka utworzenia w ramach Zrzeszenia BPS systemu ochrony instytucjonalnej. Udziałowcy zobowiązali zarząd do rozpoznania możliwości, a następnie podejmowania czynności faktycznych i prawnych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Brodnicy poza strukturą Zrzeszenia BPS.

JAKA USTAWA, TAKIE BANKI

SANBank w Stalowej Woli zorganizował spotkanie konsultacyjne z udziałem Krystyny Skowrońskiej, posła na Sejm RP i Wojciecha Kowalczyka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Spółdzielcy z województwa podkarpackiego rozmawiali o regulacjach prawnych, implementacji pakietu dyrektyw CRD IV/CRR i projekcie zmiany ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

ELIXIR® MA 20 LAT

Blisko 14 mld transakcji rozliczył w ciągu 20 lat działania system ELIXIR® stworzony i obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Wartość transakcji w tym czasie wyniosła 50 bln zł, blisko 2,5-krotnie przekraczając wartość PKB Polski w analogicznym okresie. – Dwie dekady temu wymiana komunikatów o zleceniach płatniczych czy wierzytelnościach odbywała się dzięki kurierom wożącym po kraju worki z papierowymi dokumentami i danymi na dyskietkach – mówi Michał Szymański, wiceprezes KIR. – Elektronizacja rozliczeń międzybankowych stanowiła pierwszy krok na drodze do rozwoju bankowości internetowej, systemów przelewów natychmiastowych oraz wielu innych powszechnych dziś usług i produktów finansowych.

W pierwszym miesiącu funkcjonowania w systemie ELIXIR® uczestniczyło zaledwie 8 banków. W ciągu pierwszego roku, do 18 kwietnia 1995 r., system rozliczył tylko niewiele ponad 700 tys. transakcji. Dla porównania przez ostatnie dwanaście miesięcy było ich ponad 1,5 mld. W marcu br. liczba transakcji przekroczyła 136 mln. Historyczny rekord liczby przelewów rozliczonych w systemie ELIXIR® od początku jego funkcjonowania padł w poniedziałek, 10 marca br. W tym dniu przetworzonych zostało aż 11,6 mln zleceń płatniczych (11 664 963) – ponad szesnastokrotnie więcej niż przez cały pierwszy rok działania systemu.

– Liczby najlepiej oddają skalę działania systemu ELIXIR® – komentuje M. Szymański. – Statystycznie na każdego mieszkańca Polski, wliczając także dzieci, przypada 3,5 transakcji miesięcznie. Dzięki usłudze Express ELIXIR, dostępnej od czerwca 2012 r., możliwe jest przelewanie środków pomiędzy kontami w różnych bankach w czasie liczonym w sekundach. To najszybszy i całkowicie bezpieczny sposób na przesyłanie pieniędzy z konta na konto. KIR S.A. jest jednym z prekursorów tej innowacyjnej technologii w Europie.

Zdzisław Kupczyk, p.o. prezesa Banku BPS S.A.:

– Krajowa Izba Rozliczeniowa powstawała wtedy, gdy rodził się Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni, można więc powiedzieć, że rośliśmy razem. Dzisiaj trudno znaleźć pracowników, którzy pamiętają, jak ponad 20 lat temu popołudniami szykowano worki do Bankowej Regionalnej Izby Rozliczeniowej. Dlatego bankowcy są szczęśliwi, że w 1994 r. rozpoczęła się era ELIXIR-u i trwa do dzisiaj. – W dobie cyfryzacji liczy się oszczędność czasu. Rozwój bankowości elektronicznej wymusił jeden standard dokumentów, komunikatów elektronicznych, formatów numerów rachunków bankowych i procedur związanych ze świadczeniem usług rozliczeniowych. Te usprawnienia spowodowały, że zrzeszenie oferuje wygodne i bezpieczne sposoby regulowania płatności. A to bezpieczeństwo jest dla nas nadrzędną wartością.

SK BANK: LOKATA NA PODIUM

Analitycy rynku zauważyli, że w aktualnych zestawieniach lokat terminowych przodują mniejsze banki, a wśród nich banki spółdzielcze. Nie bez znaczenia jest możliwość podpisania umowy depozytowej przez internet bez potrzeby wizyty w oddziale. W ścisłej czołówce rankingów są dwa banki: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SK bank) oraz Wielkopolski Bank Spółdzielczy (neoBANK). Bank w Wołominie kusi klientów eLokatą24 bez konieczności posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego/konta – na 3 miesiące (3,65 proc. w skali roku), 12 miesięcy (4,5 proc.) i 13 miesięcy (4 proc.). Minimalna kwota depozytu z oprocentowaniem zmiennym wynosi 3000 zł, klient może założyć dowolną liczbę lokat bez górnego limitu, bank nie pobiera żadnych opłat ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI