Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – wrzesień 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.07-08.foto.054.a.100xnbs.2011.07-08.foto.054.b.100xMACIF BARDZIEJ SPÓŁDZIELCZY

Józef Mitura, prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy i Andrzej Szwejkowski, prezes Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zostali mianowani członkami Rady Nadzorczej MACIF Życie TUW, którego założycielem jest Grupa MACIF, jeden z najbardziej liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim.

Decyzją założycieli i Walnego Zgromadzenia MACIF Życie TUW w skład rady weszli: André Weber (przedstawiciel udziałowców Grupy MACIF) – przewodniczący, Héléne Weinstock, Jean-Paul Challet i Roger Iseli – dyrektor generalny Grupy MACIF. Zgromadzenie udzieliło absolutorium dotychczasowemu zarządowi, mianowany został nowy w składzie: Philippe Saffray – prezes, członkowie: Aneta Stachal-Adamowska i Patrick Jaulain.

GBW POWIERNIK OBLIGACJI

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zyskał uprawnienia do świadczenia usług powierniczych dla niepublicznych emisji papierów wartościowych. Tym samym rozszerza się oferta Spółdzielczej Grupy Bankowej na rynku kapitałowym, przede wszystkim w zakresie obsługi emisji obligacji. Dla samorządów papiery dłużne to bezpieczny instrument lokacyjny, który zapewnia dywersyfikację inwestycji oraz wyższą rentowność w porównaniu np. z bonami Skarbu Państwa. Dotychczas GBW S.A., pełniąc funkcję agenta emisji obligacji, obejmował je na własny rachunek. Dzięki zdobyciu statusu powiernika (uprawniającego do prowadzenia emisji w formie zdematerializowanej) obligacje będą mogły być nabywane przez banki zrzeszone w SGB, zarówno na rynku pierwotnym (w procesie boo-bilding), jak i na rynku wtórnym. Dostęp do instrumentów dłużnych uzyskają również wybrani klienci. Pierwszy skorzystał Bank Spółdzielczy w Skórczu, nabywając za pośrednictwem GBW obligacje Gminy Pelplin, której prowadzi rachunek.

100 LAT TO ZA MAŁO! 200 BY SIĘ CHCIAŁO!

Jubileusz 100-lecia działalności świętowały Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej oraz Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju. Redakcja NBS łączy serdeczności i gratulacje!

SPRAWDŹ KONTRAHENTA!

Przedsiębiorcy, walcząc z konkurencją, prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnych ofert. Jednak zbyt radykalne obniżanie cen może doprowadzić do kłopotów finansowych, a w konsekwencji do niewypłacalności firmy. To zaś odbija się na klientach oraz partnerach biznesowych, którzy nie otrzymują należnych im świadczeń. – Najnowsze dane dotyczące nieterminowego regulowania płatności, zebrane w Raporcie BIG, są dość niepokojące. Ponad 50 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że jest to częste zjawisko, a dla ponad 75 proc. właścicieli firm nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi Mariusz Hildebrand, prezes BIG InfoMonitor.

Jeżeli kontrahent wziął zapłatę i nie dostarczył zamówienia bądź zwleka z jego realizacją ponad 60 dni, warto wiedzieć, że można w takiej sytuacji skorzystać z usług BIG InfoMonitor i wpisać nieuczciwego partnera biznesowego do Rejestru Dłużników BIG. Aby tego dokonać, należy pamiętać, że:

  • Zadłużenie powinno opiewać na kwotę minimum 500 zł (jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą).
  • Od terminu powstania zaległości powinno upłynąć minimum 60 dni.
  • Należy wysłać dłużnikowi listem poleconym wezwanie do zapłaty (lub dostarczyć je do rąk własnych) na 30 dni przed umieszczeniem jego danych w Rejestrze Dłużników BIG.

– Wpisanie do Rejestru Dłużników BIG skutkuje odmową udzielenia kredytów i pożyczek. Takim osobom z reguły przedstawia się mniej korzystne warunki, kaucje gwarancyjne lub rozwiązuje się z nimi współpracę, co skutecznie mobilizuje dłużników do spłaty zobowiązania – podkreśla M. Hildebrand.

Przed podjęciem współpracy z nowym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI