Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – październik 2014

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – październik 2014
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
RANKING LOKAT: LIDEREM SK BANKNajwyżej oprocentowaną lokatę roczną oferuje na rynku spółdzielczy SK Bank - 4,16 proc. w skali roku to średnia z oprocentowania progresywnego, które rośnie od 2,4 proc. w pierwszym miesiącu, 10 proc. w ostatnim. SK Bank płaci również najwięcej za lokatę dwuletnią (5,2 proc. w oprocentowaniu zmiennym). Ranking portalu money.pl już po raz kolejny sytuuje największy bank spółdzielczy w Polsce wśród liderów, który wygrywa rywalizację z najlepszymi bankami komercyjnymi. Ranking money.pl obejmuje lokaty 1-, 3-, 6-, 12- i 24-miesięczne, we wszystkich SK bank jest obecny; w dwóch - 12- i 24-miesięcznej - zajmuje pierwsze miejsce, w 6-miesięcznej plasuje się na trzecim, wśród 1-miesięcznych o oczko niżej i na szóstym w zestawieniu lokat 3-miesięcznych. Pełne zestawienie można znaleźć pod adresem: http://marketmoney.pl/sekcje/ranking-lokat-wrzesien-2014/.

ARiMR: PORĘCZENIE DLA STUDENTA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2001 r. udzieliła 5431 bezpłatnych poręczeń kredytów dla studentów mieszkującym na obszarach wiejskich, przeznaczając na ten cel 76,4 mln zł. Poręczenia obejmują do 80 proc. lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu (w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie). Aktualnie przy ich udzielaniu ARiMR współpracuje z Bankiem BPS S.A. oraz SGB-Bankiem S.A. Wnioski o kredyt studencki można składać w zrzeszeniach do 15 listopada każdego roku. Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia w trybie uproszczonym mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie do 600 zł

KONTO DLA KAŻDEGO

Wpłata i wypłata gotówki, przelewy, polecenia zapłaty i karta płatnicza – to zestaw usług bankowych, które mają przysługiwać każdemu obywatelowi Unii Europejskiej (nawet, jeśli nie posiada on stałego adresu) za darmo lub „bardzo tanio”. Państwa członkowskie obliguje do tego dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski, która wejdzie w życie we wrześniu 2016 r. Taki „podstawowy rachunek płatniczy” ma oferować co najmniej jeden bank w kraju, i to niezależnie od tego, czy kupujemy w nim inne usługi lub produkty. Dyrektywa stanowi też, że klienci banków w UE powinni mieć możliwość łatwego i szybkiego przeniesienia rachunku.

Z raportu przygotowanego przez Goldman Sachs wynika, że polskie banki mają jedne z najwyższych w Europie prowizji i opłat, które generują aż 27 proc. łącznych ich przychodów.

MOBILNE PŁATNOŚCI Z CHMURY

Płatności mobilne oparte na chmurze i technologii Host Card Emulation wzbudzają duże zainteresowanie banków członkowskich Visa Europe; jako pierwszy w Polsce rozwiązanie to wdraża BZ WBK. Program pilotażowy ma zakończyć się w tym roku, na początku 2015 r. z systemu będą korzystać już pierwsi klienci. Usługa umożliwi dokonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą urządzenia mobilnego wyposażonego w moduł NFC, bez tzw. bezpiecznego elementu na karcie SIM, w smartfonie lub akcesoriach zewnętrznych.

Płatności mobilne Visa wykorzystujące chmurę zostały już wdrożone na Słowacji przez bank VUB, który podążył w ślady dwóch banków hiszpańskich: Bankinter oraz BBVA, banku o globalnym zasięgu. Instytucje wdrażające płatności Visa w chmurze podkreślają ogromną łatwość i intuicyjność wykorzystania telefonu do płatności zbliżeniowych i możliwości tej technologii, która pozwala na szybkie objęcie nową usługą znaczącej rynkowo grupy użytkowników.

GWARANCJE DE MINIMIS

BGK szacuje, że dzięki gwarancjom de minimis powstało 22,5 tys. miejsc pracy, a blisko 60 proc przedsiębiorców korzystających ze wsparcia mogło dokonać inwestycji w wyniku otrzymania kredytu. Od marca 2013 r. w programie wzięło udział 65 tys. firm MŚP, akcja kredytowa przekroczyła 22 mld zł, natomiast wartość gwarancji wyniosła ponad 13 mld zł. Szkodowość portfela de minimis jest bardzo niska. Ocenia się, że do końca 2014 r. dofinansowanie dotrze do kolejnych 20 tys. firm. BGK zapowiada, że po zakończeniu I edycji (31 grudnia 2015 r.), program będzie kontynuowany w zmienionej nieco formie. Raport BGK wskazuje, że 20 proc. firm MŚP bez gwarancji nie dostałoby kredytu. Nawet wśród respondentów przekonanych, że bez gwarancji kredyt by uzyskali, ponad 20 proc. przyznało, że byłby on niższej wartości (średnio o 30 proc.).

KARTA VERSUS POŻYCZKA

Zadłużenie na kartach kredytowych, uznawane zazwyczaj za wyjątkowo drogie, staje się jednym z atrakcyjniejszych. Open Finance ocenia, że przy aktualnej stopie lombardowej 4 proc., pułap oprocentowania kredytów na kartach wynosi 16 proc., a przy dalszych obniżkach stóp procentowych o 0,5-0,75 pkt. proc. bariera dla odsetek nominalnych (nieuwzględniających dodatkowych kosztów związanych z produktem kredytowym) może spaść nawet do 13 proc.

Przy założeniu, że oprocentowanie wynosi 16 proc., a opłata roczna 30 zł, RRSO dla pożyczonych na plastiku pieniędzy na rok sięga 19,45 proc. W PKO BP rzeczywiste oprocentowanie rocznego kredytu na większości kart to 17,25 proc., przy rozłożeniu karcianego długu na raty odsetki spadną do 16,55 proc. Tymczasem, jak zauważają eksperci, pożyczki gotówkowe np. z oprocentowaniem 16 proc., prowizją 2,5 proc. oraz ubezpieczeniem stanowiącym równowartość 5 proc. kwoty bę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI