Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: marzec 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

PRZELEWY NATYCHMIAST

W styczniu br., za pośrednictwem banków uczestniczących w systemie Express Elixir, zrealizowanych zostało ponad 107 tys. przelewów natychmiastowych, o wartości ponad 422 mln zł. Łączna wartość transakcji przetworzonych w systemie od jego uruchomienia przekroczyła 6,5 mld zł. Na grudniowym spotkaniu Euro Retail Payments Board, zespołu ekspertów Europejskiego Banku Centralnego, uruchomienie transgranicznego systemu płatności natychmiastowych w euro zostało uznane za jeden z priorytetów. Obecnie w Europie takie systemy funkcjonują tylko w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii.

BIK: KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

Biuro Informacji Kredytowej w 2014 r. udostępniło instytucjom kredytowym 48,15 mln raportów o ich klientach, tj. o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Banki udzieliły w tym czasie 7,79 mln kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Korzystanie z raportów BIK to już standard bezpiecznego systemu – kredyty konsumpcyjne udzielone w ostatnich 4 latach charakteryzują się szkodowością poniżej 4 proc. Osobom zainteresowanym monitorowaniem swoich kredytów BIK oferuje 60-dniowy bezpłatny dostęp do raportu na portalu www.bik.pl, w którym każdy może zweryfikować swoją wiarygodność finansową

KOBIETA JEST Z VENUS

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznało 51 bankom specjalne certyfikaty za uczciwość względem klientów, przejawiającą się w oferowaniu przejrzystych, wiarygodnych i bezpiecznych usług finansowych. W kategorii Bank Spółdzielczy Roku 2014 uhonorowano m.in. SANBank, na uroczystości reprezentowany przez dyrektora Martę Bednarską (czwarta od lewej), która odebrała platynowy certyfikat

USTAWA O OBLIGACJACH

1 lipca 2015 r. wejdzie w życie nowa ustawa o obligacjach. Jak zauważa GERDA BROKER jedną z głównych zmian, mającą na celu poprawę relacji między emitentem obligacji a wierzycielami, wzmacniając uprawnienia tych ostatnich, jest wprowadzenie możliwości powoływania zgromadzenia obligatariuszy. Ma ono być organem reprezentacji ogółu posiadaczy obligacji danej serii wobec emitenta. Takie rozwiązanie winno chronić interesy obligatariuszy przed przypadkami, w których emitent zmienia warunki emisji po jej zakończeniu, obligując do ich negocjowania na forum zgromadzenia, a nie w sposób indywidualny. Przepisy ustawy wprowadzają nowe regulacje w zakresie obligacji podporządkowanych i wieczystych. Obligacje wieczyste nie podlegają wykupowi, a świadczenie wobec ich właścicieli polega na wypłacie odsetek w formie renty wieczystej. Obligacje podporządkowane to papiery, z których zobowiązania w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej przez emitenta w warunkach emisji.

 

POROZMAWIAJ Z WIERZYCIELEM!

Przeterminowane długi najczęściej opiewają na niewielkie kwoty. Jak wskazują dane z Raportu InfoDług, ponad co piąty Polak (23 proc.) ma dług poniżej 1 tys. zł, kolejne 21 proc. z nas musi spłacić kwoty od 1 do 2 tys. zł, a prawie co czwarty (23 proc.) ma zobowiązania w wysokości od 2 do 5 tys. zł. Co ważne, te kwoty są możliwe do spłacenia, pod warunkiem rozpoczęcia racjonalnego gospodarowania budżetem domowym oraz podjęcia ustaleń z naszymi wierzycielami.

– Może pojawić się sytuacja, że będziemy mieli przejściowe problemy ze spłacaniem np. rat kredytów. Najgorszym rozwiązaniem jest w takim przypadku unikanie kontaktów z wierzycielem. Rynek wierzytelności w Polsce staje się coraz bardziej elastyczny i nastawiony na polubowne rozmowy. To postawa, która pozwala firmom na zmniejszenie ryzyka, a klientom na wywiązywanie się ze zobowiązań nawet w przypadku potknięć. Warto, abyśmy pamiętali, że zawsze możemy podejmować rozmowy na temat zmian w płatnościach z naszymi wierzycielami. Najczęściej kończą się one ustaleniami, które są prostsze do zrealizowania niż wcześniejsze warunki – mówi Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor. Eksperci zachęcają do skutecznych negocjacji z wierzycielem, pamiętając, że konsekwencje niepłacenia zobowiązań mogą być dotkliwe – wpis do rejestru BIG skutkuje utrudnionym dostępem do kredytów, pożyczek, zakupów na raty, ale także może uniemożliwić podpisanie umowy z operatorem internetu lub telefonii.

CO MA SZMINKA DO LIMITU?

Co szósty dorosły Polak ma w portfelu kartę kredytową, jednak aż 2,3 mln kart do portfeli i torebek nie trafia, leżą nieużywane w szufladach. Dane Biura Informacji Kredytowej pokazują, że limit na karcie należącej do kobiety jest aż o jedną trzecią niższy od limitu na karcie mężczyzny. Tymczasem to panie lepiej radzą sobie z zadłużeniem na karcie, rzadziej też występują u nich opóźnienia w spłacie. Średni limit na karcie kredytowej wynosi 3,5 tys. zł i nie zmienia się już od kilku lat, co może dziwić, biorąc pod uwagę stały wzrost wynagrodzeń (w ciągu pięciu ostatnich lat o 24 proc.). Jakakolwiek tego jest przyczyna, limit na karcie w torebce kobiety jest średnio o jedną trzecią niższy niż ten przyznany mężczyźnie. Najwięcej kart kredytowych mają w portfelach mężczyźni w wieku 35-39 lat. Dane BIK pokazują jednak wyraźnie, że wraz z wiekiem panowie tracą zainteresowanie kartami (albo banki tracą zainteresowanie takimi klientami), a tendencja ta jest o wiele silniejsza niż u pań. Co ciekawe, kobiety po sześćdziesiątce mają już więcej kart kredytowych niż ich rówieśnicy płci męskiej. Tych ostatnich statystycznie jest bowiem mniej, po prostu kobiety żyją dłużej. Panie siedemdziesięcioletnie i starsze mają już o 18 proc. więcej kart niż panowie w tym samym wieku, a połowa z tych kart jest wciąż używana. W tej najstarszej grupie wiekowej kobiet jest o 80 proc. więcej niż mężczyzn.

MAŁA FIRMA DO WZIĘCIA

Sektor MŚP to ok. 70 tys. firm, niewiele wobec ponad 1,7 mln mikroprzedsiębiorstw, jednak to małe i średnie firmy generują aż 18 proc. PKB, 35 proc. przychodów i 40 proc. miejsc pracy w polskiej gospodarce. Małe i średnie firmy zapewniają bankom 14 proc. obrotu i przychody w wysokości 7,9 mld zł rocznie, ale tylko jedna na dziesięć korzysta z szerokiej oferty produktów rozliczeniowych, oszczędnościowych i kredytowych – wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Kluczowym źródłem wartości są dla instytucji kredytowych relatywnie wysokie osady, dużo wyższy poziom marż w porównaniu z uzyskiwanymi w segmencie dużych firm.

Przeprowadzona przez Deloitte segmentacja behawioralna sektora MŚP wyodrębnia 10 głównych grup przedsiębiorstw o bardzo zróżnicowanych potrzebach, przekładających się na 150-krotną różnicę w potencjale. Około 30 proc. małych firm to 70 proc. całego potencjału MŚP, a podsegmenty różnią się nawet 50-krotnie pod względem przychodu dla banku na jednostkę rocznego obrotu. W wymiarze praktycznym oznacza to, że tej samej wielkości firma może generować od 500 zł do 25 tys. zł miesięcznego przychodu dla banku.

MŁODZI, DYNAMICZNI… Z KASĄ

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI