Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – maj 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.05.093c.267xPROSUMENT W ZAGRODZIE

Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że w kraju istnieje 300 tys. gospodarstw rolnych towarowych, w których roczne opłaty za energię przekraczają średnio 10 tys. zł. IEO uruchomił projekt Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach, prowadząc badania zużycia energii elektrycznej i ciepła ustalił, że roczne rachunki z tego tytułu wynosiły od 15 do 55 tys. zł. Udział kosztów samego gospodarstwa domowego stanowił w tych opłatach od 15 do 30 proc, co oznacza że od 70 do 85 proc. ponoszonych wydatków na energię jest przeznaczanych na potrzeby produkcji rolnej.

GWARANCJE DE MINIMIS

Bank Gospodarstwa Krajowego podał, że już 80 400 przedsiębiorców skorzystało z gwarancji de minimis. Udzielono w tym systemie 17,614 mld zł gwarancji, co przełożyło się na 31,386 mld zł kredytów zaciągniętych w bankach. Poręczeniem można zabezpieczyć 60 proc. kwoty kredytu nieodnawialnego lub limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna wartość gwarancji to aż 3 500 000 zł. Poziom kapitałów BGK umożliwia udzielenie gwarancji w sumie do 30 mld zł, co pozwoli na aktywowanie 50 mld zł kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Linie gwarancyjne prowadzą m.in. zrzeszenia SGB-Banku i Banku BPS.

SŁOŃCE DO KUCHNI

Sukcesem zakończył się program NFOŚiGW dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych: zrealizowano ponad 67 tys. inwestycji, osiągnięto też główny cel – ograniczenie emisji od roku 2015 o ponad 75 tys. ton CO2 rocznie. Realizacja tak dużej liczby inwestycji w okresie 5 lat nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy funduszu z sektorem banków spółdzielczych. Instytut Energetyki Odnawialnej podał, że Polska awansowała na trzecie miejsce w rankingu sprzedaży solarów w Europie. Instalacje kolektorów cieszą się największą popularnością w województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim (łącznie 40,18 proc.). Dużo inwestycji zrealizowano też w woj. podkarpackim i lubelskim, a najmniej w woj. lubuskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim (łącznie 6,73 proc.). Główne efekty programu dopłat do kolektorów:

 • wypłata (wykorzystanie) środków przewidzianych w budżecie programu w kwocie 449 567 912,28 zł (z 450 mln zł) – 99,90 proc.;
 • realizacja 67 363 instalacji (zakładano 60 – 67 tys.);
 • średni koszt jednostkowy zainstalowania kolektorów 2 228 tys. zł;
 • średni koszt kwalifikowany przedsięwzięcia – 14,8 tys. zł, zaś kwota dotacji – 6,7 tys. zł.

KROŚCIENKO INWESTUJE W OZE

Pieniński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem podpisał umowę współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Bank oferuje kredyty z dopłatami na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Fundusz spłaci za kredytobiorcę część kapitału lub dopłaci do oprocentowania. Przedmiotem finansowania są m.in. termomodernizacja budynków, wymiana kotłów grzewczych węglowych, budowa przyłącza do sieci kanalizacji, zakup i montaż pompy ciepła o mocy do 40 kW, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

PŁOŃSKI BANK ROŚNIE NA POTĘGĘ

Bank Spółdzielczy w Płońsku uroczyście otworzył oddział w Płocku, który działa operacyjnie już od 1 października 2014 r. Oddział prowadzi uniwersalną obsługę klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych, w ofercie są również produkty z zakresu leasingu, ubezpieczenia, obrotu dewizowego, bankowości internetowej i funduszy inwestycyjnych. Placówkę obsługuje czteroosobowa załoga, dyrektorem jest Grzegorz Olecki, płocczanin z wieloletnim doświadczeniem w bankowości.

SKRADZIONA TOŻSAMOŚĆ

Za pomocą kradzionych dokumentów w ciągu ostatnich 3 miesięcy próbowano wyłudzić 1877 kredytów na łączną kwotę 67,3 mln zł. To najniższa kwartalna kwota, jaką odnotowano od końca 2007 r., gdy Związek Banków Polskich rozpoczął badania publikowane w Raporcie o dokumentach InfoDOK – wynika z 21. edycji Raportu InfoDOK. ZBP od kilkunastu lat prowadzi system do zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości. Baza zawiera już 1,45 mln danych o dokumentach zagubionych bądź skradzionych od 1997 r. Tylko w I kw. 2015 r. do Systemu DZ trafiło 27,4 tys. nowych informacji. – W I kw. 2015 r. odnotowaliśmy najniższą jak do tej pory kwotę prób wyłudzeń kredytów. System DZ zablokował 1877 prób na łączną kwotę 67 mln zł – to o 5 mln zł mniej od dotychczasowego minimum z IV kwartału 2012 r. Niechlubnym rekordem w tym zakresie była jak dotąd kwota 178 mln zł z IV kwartału 2010 r. – podkreśla Grzegorz Kondek, koordynator programu, w którym od 2008 r. zablokowano 56 tys. prób wyłudzeń na łączną kwotę 3,1 mld zł.

REKLAMA PROWADZI DO KASY

W badaniu Gemiusa respondenci pytani o to, gdzie szukają informacji o produkcie finansowym, na pierwszym miejscu wymieniają wyszukiwarkę internetową. Robi tak już co trzeci ankietowany, głównie ludzie młodzi między 18 a 34 rokiem życia. Co piąty internauta decyduje się na rozmowę z doradcą i odwiedza placówkę banku. Tę formę kontaktu preferują kobiety, osoby powyżej 45. roku życia oraz internauci o dochodach 1500-3000 zł. Szanse, że z wizytą do banku wybiorą się osoby o niższych zarobkach są jednak znacznie mniejsze. Na stronie internetowej banku warto podać kontakt telefoniczny na infolinię, do doradcy, oraz e-maila. W przypadku doradców należy rozważyć możliwość nie tylko osobistej, lecz też internetowej konsultacji, inicjowanej z ich strony jako odpowiedzi na zapytanie e-mailowe klienta lub przesłanie na jego adres przydatnych materiałów.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI