Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na Kryzysk: kwiecień 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.04.foto.044.a.250xMOBILNA iKASA

ESBANK Bank Spółdzielczy, jako czwarty bank w kraju i pierwszy spółdzielczy, umożliwia klientom płatności mobilne za pośrednictwem systemu iKASA, który został wdrożony w sklepach sieci Biedronka. Z usługi tej mogą aktualnie korzystać klienci posiadający rachunek w Alior Banku, Getin Banku, Getin Online oraz ESBANK-u, a także Pekao (w systemie PeoPay). Dla ESBANK-u iKasa została uruchomiona na początku kwietnia br. - Jako jeden z pierwszych banków w sektorze wdrożyliśmy nowoczesną identyfikację wizualną i aplikację mobilną, teraz poszliśmy o krok dalej, oferując płatności za pomocą smartfona - mówi Jacek Zacharewicz, prezes ESBANK-u.

Nowe rozwiązanie ułatwia dokonywanie zakupów w punktach usługowo- handlowych m.in. w ponad 2400 sklepach sieci Biedronka. Klient przy kasie wybiera w aplikacji mobilnej opcję „zapłać” i pokazuje sprzedawcy wyświetlony na ekranie telefonu kod. Kasjer wprowadza kod do systemu, a klient akceptuje transakcję w swoim urządzeniu mobilnym. Transakcja zajmuje średnio ok. 10 sek. System iKASA zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez zastosowanie podwójnego poziomu szyfrowania opartego na najlepszych standardach kryptograficznych. Zaletą jest także możliwość stałej kontroli płatności poprzez sprawdzenie historii transakcji mobilnych w aplikacji.

KZBS: BANKI W BAZYLEI III

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Banków Spółdzielczych (EACB) zorganizował warsztaty eksperckie na temat regulacji prawnych m.in. dyrektywy CRD i rozporządzenia CRR. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes KZBS, prezentując projektowane i wdrażane w sektorze zmiany, przedstawiła oczekiwania spółdzielców co do przyszłych rozwiązań, w tym dotyczących ustawy o bankach spółdzielczych, ustawy o BFG i uporządkowanej likwidacji banków, ustawy o nadzorze makroostrożnościowym oraz prawa spółdzielczego. Herve Guider, dyrektor generalny EACB omówił aktualny stan i kierunki prowadzonych na poziomie europejskim prac w zakresie regulacji Bazylei III, mechanizmów proporcjonalności, standardów EBA w modelu biznesowym banków, systemów ochrony instytucjonalnej oraz ochrony praw konsumentów. Stanowisko nadzoru i regulatora rynku przedstawili Andrzej Reich, dyrektor w UKNF oraz Zbigniew Liszewski z UKNF i Piotr Koziński z Ministerstwa Finansów.

GWARANCJE DE MINIMIS

Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu roku od uruchomienia programu „Gwarancja de minimis” udzielił 45 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP gwarancji o wartości 8,4 mld zł, co pozwoliło im zaciągnąć kredyty na 15 mld zł. Gwarancje de minimis były odpowiedzią na potrzeby firm związane z finansowaniem bieżącej działalności. Na początku w programie uczestniczyło 5 banków, w listopadzie było ich już 22. Co miesiąc dzięki wsparciu firmy zaciągały 1 mld kredytów, które pozwalały na zachowanie płynności.

W listopadzie BGK rozszerzył gwarancje na kredyty o charakterze inwestycyjnym. Jak wynika z badania firm, aż 88 proc. z nich, w wyniku kredytu z gwarancją, utrzymało lub poprawiło pozycję rynkową, a 83 proc. ograniczyło zwolnienia. 1/3 badanych przedsiębiorców zwiększyła zatrudnienie od momentu pozyskania kredytu z gwarancją de minimis, a ponad połowa firm uruchomiła nowe inwestycje. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia obecnie udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co pozwoli na aktywowanie 50 mld zł kredytów obrotowych. Umowy na linie gwarancyjne zawarły m.in. zrzeszenia SGB-Banku i Banku BPS.

BIK: RYZYKO Z PORĘKI

Z wolumenu poręczonych kredytów, 10,2 proc. jest spłacanych z opóźnieniem powyżej 90 dni – wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej. W przypadku takich zobowiązań zaległości mogą oznaczać problem nie tylko dla właściciela kredytu, ale także dla jego żyranta. Może to dotyczyć ponad 52 tys. Polaków – tylu zgodziło się na poręczenie kredytu osobie, która ma kłopoty z jego terminowym spłacaniem. Obecnie w systemie BIK znajdują się informacje dotyczące 572 tys. poręczycieli i 462 tys. żyrowanych przez nich kredytach. Z danych biura wynika, że średnia kwota takiego kredytu wynosi 30,8 tys. zł. Analiza BIK pokazuje, że jest ona najwyższa w przypadku kredytów mieszkaniowych (średnio 97,8 tys. zł), w tym dla kredytów złotowych 77,9 tys. zł, a dla walutowych 157,7 tys. zł. W przypadku poręczonych kredytów konsumpcyjnych, ich średnia wartość to 25,8 tys. zł.

Aż 73 proc. poręczycieli posiada zadłużenie z tytułu własnych kredytów. Średnio każdy z nich ma do spłaty 33 tys. zł. Jeśli chodzi o kwoty kredytów przez nich poręczanych, to średnio na poręczyciela może przypaść dodatkowe 25 tys. zł. Analiza BIK pokazuje, że 9 proc. żyrantów (52 tys. osób) poręcza kredyty, które są obsługiwane ze znacznymi problemami (opóźnienie w spłacie min. 90 dni). Jak zauważa dr Mariusz Cholewa, prezes BIK, jeśli poręczyciel dobrze obsługuje swoje własne kredyty, to jest niewielkie ryzyko, że poręczy kredyt źle spłacany. – Nasze dane pokazują, że w grupie osób regulujących zobowiązania w terminie, tylko niecał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI