Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – grudzień 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

OBLIGACJE SK BANKU

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (nazwa handlowa SK Bank) za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS wyemitował obligacje o wartości 50 mln zł. Do inwestorów trafi 500 tys. walorów o nominale 100 zł każda oprocentowanych w oparciu o stopę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę 2 proc..To oznacza, że np. w pierwszym okresie odsetkowym, zakładając WIBOR 6M na poziomie 4,78 proc. łączne oprocentowanie w skali roku wynosić będzie 6,78 proc. Jan Kuźma, prezes DM Banku BPS ocenia, że obligacje banków spółdzielczych są atrakcyjną alternatywą dla depozytów i obligacji Skarbu Państwa, bowiem klienci szukają bardziej opłacalnych sposobów lokowania swoich oszczędności.

Wykup obligacji SK Banku zaplanowano na 30 listopada 2015 r. Emisja ma charakter publiczny i skierowana jest do inwestorów, którzy mogą nabyć obligacje o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł. Emitent planuje wprowadzić papiery do obrotu na Catalyst. SK Bank działa w województwie śląskim i mazowieckim poprzez sieć 31 placówek w 19 miejscowościach.

PBS BANK NA MEDAL… EUROPEJSKI

Podkarpacki Bank Spółdzielczy zdobył Medal Europejski w konkursie Business Centre Club organizowanym przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i patronacie honorowym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. PBS został wyróżniony za wdrożenie jako pierwszy bank w Europie usług biometrycznych w sieci bankomatów. Technologia Finger Vein oparta na japońskiej licencji firmy Hitachi umożliwia bezpieczną wypłatę pieniędzy za pośrednictwem bankomatu wyposażonego w czytnik biometryczny do weryfikacji tożsamości na podstawie wzorca naczyń krwionośnych z palca dłoni (bez użycia karty i kodu PIN). Od wielu lat metoda ta jest z powodzeniem stosowana na rynku finansowym w Japonii, zapewniając redukcję przestępstw i zwiększenie zadowolenia klientów.

Medal Europejski to niekomercyjne przedsięwzięcie promujące polskie produkty i usługi, które spełniają najwyższe standardy europejskie. Medal jest przyznawany od 12 lat, wśród nagrodzonych nim są najlepsi producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej i firmy informatyczne

SUPER EXPRESS ELIXIR

Krajowa Izba Rozliczeniowa wdraża innowacyjne usługi przelewów natychmiastowych. Gdyby wszystkie banki wprowadziły ten system, pieniądze wpływałyby z jednego rachunku na drugi w innym banku w ciągu kilku sekund. Także w weekendy czy święta. Jak dowiedziała się Newseria, na razie usługę Express ELIXIR oferuje sześć banków, ale KIR liczy, że w 2013 r. swoje dotychczasowe systemy dostosuje większość pozostałych instytucji. Tradycyjny ELIXIR działa w trybie sesyjnym, co oznacza, że transakcje są rozliczane trzy razy dziennie, o określonych godzinach. Limit pojedynczej transakcji wynosi 100 tys. zł. Jak podkreślają eksperci, usługa jest szczególnie przydatna przy należnościach z określonym terminem zapłaty. Chodzi np. o rachunki za telefon, gaz czy czynsz, spłaty rat kredytu czy zadłużenia kart kredytowych.

– KIR przetwarza trochę mniej niż 1,5 mld transakcji w systemie ELIXIR rocznie. Oceniamy, że 10-15 proc. tych płatności w ciągu pięciu lat zmigruje do systemu ekspresowych płatności – mówi Tomasz Jończyk, dyrektor linii biznesowej rozliczenia w KIR. – To, jakim powodzeniem wśród klientów będzie cieszyć się Express ELIXIR, zależy w dużej mierze od polityki cenowej i polityki sprzedaży banków. Wariantowo, banki mogą wprowadzić opłaty za przelewy tradycyjne, natomiast te szybsze zaoferować za darmo lub odwrotnie. Cena za przelew może być np. wliczona do opłaty za rachunek, uzależniona od tego, czy jest to konto standardowe, czy premium, bądź zróżnicowana dla klientów indywidualnych i korporacji. KIR ocenia, że przelewy natychmiastowe będą coraz powszechniejsze, a więc i tańsze. Polska jest dopiero drugim krajem w Europie, po Wielkiej Brytanii, w którym już funkcjonuje to rozwiązanie.

ZWIJANA INTERCHANGE

Senat przegłosował zmiany do nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych, która regulować ma wysokość opłat kartowych – interchange. Od dnia wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2013 r. maksymalna stawka wyniesie 1 proc. wartości krajowej transakcji płatniczej (obecnie ok. 1,6 proc.). W latach 2014 i 2015 opłata ma być niższa niż 0,7 proc. tej wartości, a od 2016 r. – 0,5 proc. Akceptanci, czyli właściciele sklepów, uzyskają prawo pobierania dodatkowej opłaty za przyjęcie płatności kartą (tzw. surcharge) oraz do decydowania o tym, które karty akceptują (Visy czy MasterCarda), a nawet odrzucać płatności bezgotówkowe.

Eksperci wskazują, że banki zrekompensują sobie niższe przychody z usług kartowych poprzez wzrost innych opłat oraz likwidację części programów premiowych. Obecnie np. w usłudze moneyback posiadacze wybranych rachunków są premiowani zwrotem 0,5 proc. do 3 proc. wartości kwot wydanych kartą. Ten bonus jest finansowany z opłaty interchange, a więc pieniędzy, które punkt przyjmujący płatność kartą płaci bankowi wydawcy plastikowego pieniądza.

SANBANK ZE ŚW. MARCINEM

W Stalowej Woli po raz kolejny rozdano Certyfikat Wspaniałomyślnego Marcina. W tym roku sukcesem Kapituły Filantropii Charytatywnej pw. św. Marcina z Tours było m. in. pozyskanie 55 tys. zł na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup pojazdu stał się możliwy dzięki wsparciu licznych darczyńców, wśród których znalazł się Stanisław Kłapeć – prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Certyfikaty oraz nominacje do „Klubu Marcińskiego” wręczył Kazimierz Jańczyk – prezes kapituły.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI