Banki Społdzielcze: Czy nadchodzi koniec szybkich płatności?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.01.foto.016.a.400xMożliwość przekroczenia salda rachunku bankowego powinna być w każdym przypadku przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy konsumentem a bankiem - taką propozycję zmian w ustawie o kredycie konsumenckim przedstawiła ostatnio KNF.

Karol Jerzy Mórawski

Rzecz w tym, że w przypadku niektórych form szybkich płatności – również popularnych nad Wisłą płatności bezstykowych realizowanych w trybie offline – pełne wykluczenie ryzyka przekroczenia salda jest praktycznie niewykonalne. W jaki sposób pogodzić oczekiwania regulatora z technicznymi uwarunkowaniami związanymi z dokonywaniem płatności kartowych i jak niewielkie banki spółdzielcze oraz ich zrzeszenia mają rozwiązać technologiczny pat, z którym bezskutecznie zmagają się globalni giganci – odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy niestety w postulatach skierowanych przez KNF do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Karol Jerzy Mórawski

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji z zakresu krajoznawstwa, dziejów Warszawy oraz polskiej motoryzacji. Współpracował m.in. z redakcjami dzienników „Życie”, „Dziennik – Polska, Europa, Świat” oraz „Polska The Times”. Od 2010 r. współpracuje z Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przygotowując artykuły dla „Miesięcznika Finansowego BANK”, „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”, „Kuriera Finansowego – Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz portalu aleBank.pl

Skąd bierze się możliwość nadmiernego salda debetowego w przypadku płatności kartą – a także niektórych technologii mobilnych? Autoryzacja takich operacji odbywać się może na dwa sposoby. Pierwszy z nich wiąże się z potwierdzeniem salda rachunku karty oraz dokonaniem blokady na rachunku w momencie transakcji. Przekroczenie salda debetowego nie powinno wówczas wystąpić – jedynym mankamentem jest czas dokonywania transakcji. Połączenie z bankiem, weryfikacja stanu konta klienta i dokonanie autoryzacji może zająć nawet kilka minut – uzależnione jest bowiem od takich czynników, jak jakość łącza internetowego akceptanta, obciążenie sieci czy ilość zapytań do systemu bankowego. Przy płatności na pokładzie samolotu czy statku możliwość połączenia z bankiem z reguły nie wchodzi w grę. I wówczas pomocnym rozwiązaniem może być autoryzacja offline.

KOMENTARZ

Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP

Powracająca dyskusja na temat dopuszczalności przekraczania salda środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w swej istocie dotyczy koncepcji ochrony praw konsumenta. Oczywiście można wyjść z założenia, że możliwość przekroczenia salda generuje wyłącznie niekorzystne skutki dla posiadacza rachunku – i jako taka nie powinna być dopuszczona prawnie. Ale z drugiej strony warto także spojrzeć na realny świat, w którym funkcjonują zarówno banki, jak i klienci – i w którym możliwość dokonywania płatności kartami jest po prostu wygodą dla milionów osób. Właśnie dla zapewnienia jak największej wygody część terminali przyjmujących karty (wykorzystujących interfejs bezstykowy lub zbliżeniowy) pracuje w trybie offline, a niektóre z funkcjonujących w trybie online dopuszczają tryb offline jako awaryjny w przypadku braku łączności. W żadnym z terminali nie ma oznaczeń pozwalających określić tryb jego działania i trudno oczekiwać, aby klient samodzielnie oceniał sytuację w tym zakresie. Nawet wypłata gotówki z bankomatu w innych krajach może być uwarunkowana pobieraniem dodatkowych opłat, co uniemożliwia klientowi bieżące analizowanie stanu własnego konta.

Restrykcyjna interpretacja przepisów może więc doprowadzić do sytuacji, gdy konsumenci nie będą mogli kupić niezbędny towar lub usługę w sytuacji z ich punktu widzenia krytycznej (np. zatankować samochód za granicą). Wówczas bez najmniejszych wątpliwości to bank będzie postrzegany jako sprawca tej nieprzyjemnej sytuacji. Warto więc zapytać: czy nieznana bliżej liczba skarg klientów niezadowolonych z powodu przypadkowego przekroczenia stanu konta naprawdę usprawiedliwia ustawowe wprowadzanie restrykcji, które mogą okazać się stokroć bardziej uciążliwe dla wszystkich posiadaczy kart?

Płać szybko, ale bądź przezorny

Ta forma autoryzacji nie wymaga połączenia z systemem bankowym – terminal jedynie odczytuje dane z karty i zapisuje je w pamięci, by następnie przekazać informacje o transakcjach w zbiorczym rozliczeniu. Wbrew często spotykanej opinii, autoryzacja offline nie jest tożsama z płatnością bezstykową. W parkometrach czy na bramkach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI