Banki spółdzielcze: Banki spółdzielcze włączyły się do e-rodziny 500+

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Klienci banków zrzeszonych zarówno w Grupie BPS, jak i SGB mogą składać poprzez systemy bankowości internetowej wnioski w Programie Rodzina 500+. Tym samym banki spółdzielcze obu grup aktywnie włączyły się do e-rodziny 500+, pokazując, że są w czołówce polskiej bankowości.

Daria Pawęda
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin – z pomocy państwa w wychowaniu mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko, i to niezależnie od dochodu. Natomiast rodziny z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, otrzymują wsparcie także na pierwsze dziecko do ukończenia przezeń 18. roku życia. Wsparcie to jest nieopodatkowane.

Daria Pawęda

Dyrektor Bankowości Internetowej i Mobilnej w Banku BPS, odpowiedzialna za rozwój oraz utrzymanie bankowości elektronicznej. Absolwentka kierunku finanse i bankowość (specjalizacja bankowość) na Uniwersytecie Łódzkim, kierunku informatyka w biznesie (specjalizacja e-commerce) w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych oraz kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Program Rodzina 500+ działa na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Najważniejsze daty

 • 1 lutego 2016 – rząd przyjął projekt ustawy 500 zł na dziecko 28 stycznia br. projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dziecka 500+ został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, a już 4 dni później, tj. w poniedziałek 1 lutego br., został przyjęty przez rząd i przekazany na ręce marszałka Sejmu.
 • 11 lutego 2016 – projekt został przyjęty przez Sejm 11 lutego br. Sejm bezwzględną większością głosów (261 posłów na tak) opowiedział się za przyjęciem rządowego programu 500+. Następnie projekt ustawy trafił do Senatu.
 • 17 lutego 2016 – Prezydent RP podpisał ustawę Prezydent Andrzej Duda 7 lutego br. złożył podpis pod ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającą Program Rodzina 500+.
 • 15 marca 2016 – 18 banków przystąpiło do rządowego programu 500+. Oznaczało, że od dnia 1 kwietnia br. wnioski w programie można składać nie tylko w urzędach, ale także przez bankowość internetową. Do programu przystąpiło 18 banków, w tym Bank Polskiej Spółdzielczości i SGB-Bank, reprezentujący także zrzeszone banki spółdzielcze (obecnie jest to już więcej instytucji – aktualna lista dostępna na stronie internetowej: https://rodzina500plus.gov.pl/wniosek- 500-zl-na-dziecko-banki.html).
 • 1 kwietnia 2016 – Program Rodzina 500+ ruszył w całej Polsce. Wnioski w Programie Rodzina 500+ można składać w gminie, wysłać pocztą lub przez internet, korzystając z bankowości internetowej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Banki spółdzielcze

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI