Banki Spółdzielcze na rynku Catalyst: Pomost do kapitału

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.10.foto.08.a.150xPolski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Bank Spółdzielczy w Piasecznie i Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie uplasowały obligacje na rynku papierów dłużnych Catalyst.

Za pośrednictwem DM Banku BPS weszły na giełdowy parkiet 10-letnie papiery PBS w Ciechanowie (10 mln zł), 10-letnie BS w Piasecznie (5 mln zł) i 14-letnie P-MBS w Zabłudowie (5 mln zł). Pod koniec lipca br. Bank BPS SA oraz cztery banki spółdzielcze: PBS w Sanoku, O.K. Bank w Knurowie, BS w Białej Rawskiej i SBR w Szepietowie wyemitowały obligacje o wartości 119 mln zł. W sierpniu br. papiery te stanowiły ponad 12 proc. wolumenu i 44 proc. obrotów sesyjnych. Zdaniem analityków, jest to znaczący sukces, zważywszy że emisja obligacji spółdzielczych ma wartość niespełna 1 proc. ogółu papierów dłużnych i 7 proc. serii obligacji notowanych na Catalyst. Na rynku giełdowym są kwotowane oraz obracane papiery korporacji i samorządów, a także listy zastawne. Aktualnie wyemitowanych jest 55 serii obligacji przedsiębiorstw wartych blisko 20 mld zł oraz 18 samorządowych (1,74 mld zł).

PRESTIŻ W FINANSACH

Mirosław Potulski, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Emisja obligacji, niezależnie od celów kapitałowych, ma swój wymiar prestiżowy i marketingowy. To jest znakomita promocja emitentów i całego naszego sektora. Po wejściu pierwszych czterech banków spółdzielczych na rynek Catalyst, otrzymałem niezwykłą korespondencję: jedna z klientek małego banku w miejscowości X napisała: panie prezesie, wczoraj przeczytałam, że banki Grupy BPS są już notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Czy jest wśród nich mój bank spółdzielczy?

Nasi wierni klienci patrzą na to przedsięwzięcie kapitałowe w sposób bardzo osobisty i prestiżowy, walczą o reputację swoich lokalnych środowisk i chcą, żeby również BS-y, w których prowadzą swoje rachunki, były notowane na rynku giełdowym.

Gratulując kolejnym dwóm bankom Grupy BPS debiutującym na Catalyst, słowa podziękowania i uznania kieruję również do Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, który udowodnił, że infrastruktura kapitałowa – za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS – może być z sukcesem wykorzystana przez wszystkie banki, niezależnie od ich barw zrzeszeniowych.

Na podium Catalyst – rynku obligacji Giełdy Papierów Wartościowych (od prawej):
artur Ławniczak – podsekretarz stanu w MRiRW, Jerzy różyński – prezes KZBs,
andrzej szwejkowski – prezes PBs w Ciechanowie, Mirosław Potulski – prezes Banku BPs,
Krzysztof szostak – prezes P-MBs w Zabłudowie, Beata Jarosz – wiceprezes GPW,
Kazimierz Grabczuk – prezes Bs w Piasecznie, Jan Kuźma – prezes dM Banku BPs.

LOJALNY KLIENT… BEZCENNY

Artur Ławniczak,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W 2009 r. do polskiego rolnictwa trafiło 12,6 mld zł dopłat bezpośrednich. Grupa 80-100 tys. gospodarstw rolnych co roku korzysta z koperty finansowej funduszy europejskich w wysokości 3-4 mld zł, a wszystkie te środki przechodzą przez system bankowy, w większości przez banki spółdzielcze. Resort rolnictwa zamierza dodatkowo zwiększyć opłacalność udzielania kredytów z dopłatami ARiMR. Uważamy, że nawet niewielki impuls w postaci wyższej rentowności dopłat przełoży się na wymierne efekty dla rolnictwa i gospodarki. Oceniamy, że wnioskowane przez nas nowe decyzje Ministerstwa Finansów zwiększą akcję kredytową banków spółdzielczych o 500-600 mln zł.

Sektor BS-ów jest największym beneficjentem dopłat ARiMR, ale też chcemy przed nim otworzyć również inne segmenty rynku. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI