Banki ograniczają finansowanie sektora paliw kopalnych

Banki ograniczają finansowanie sektora paliw kopalnych
Fot. stock.adobe.com/ ukasz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE” opublikowała raport, w którym ocenia w jaki sposób 7 największych banków w Polsce jest zaangażowanych w finansowanie sektora paliw kopalnych.

Z raportu wynika, że wśród siedmiu największych banków w naszym kraju to ING Bank Śląski, BNP Paribas Polska i Santander są tymi instytucjami finansowymi, które najbardziej ograniczyły bezpośrednio i pośrednio  finansowanie sektora paliw kopalnych.

 — Aby ograniczyć globalne emisje gazów cieplarnianych, a także swój własny ślad węglowy, banki powinny wycofać się z zaangażowania w sektor paliw kopalnych, wyznaczając jasne kryteria i ścieżki odejścia od finansowania wysokoemisyjnej działalności. — komentuje Jan Chudzyński, specjalista finansowy Fundacji “Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

Które banki ocenia raport?

W opinii ekspertów fundacji większość banków chętnie chwali się osiągnięciami w zakresie redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Zwykle jednak pomijają emisje pośrednie generowane przez finansowane spółki – a te są średnio 700 razy wyższe niż emisje bezpośrednie wynikające z energii zużywanej np. w biurach banku (tak podaje organizacja Carbon Disclosure Project).

Raport pokazuje, w jaki sposób sektor paliw kopalnych może otrzymywać finansowanie od banków.

Następnie zestawia ze sobą dostępne informacje na temat zapisów dotyczących finansowania sektora paliw kopalnych (węgla, gazu i ropy) w politykach siedmiu największych pod względem aktywów banków w Polsce, tj. Santander, mBank, BNP Paribas Polska, ING Bank Śląski, PKO BP, Bank Millenium, Pekao S.A. 

Kryteria oceny

Ogólnodostępne [na dzień 26 kwietnia 2022 roku] zapisy polityk każdej z instytucji oceniono w czterech kategoriach – tych dotyczących (I) finansowania energetyki węglowej, (II) wydobycia węgla, oraz sektorów (III) gazu i (IV) ropy. Zastosowana została trzystopniowa skala ocen, w ramach której najwyżej ocenione zostały zapisy wykluczające finansowanie lub jasno określające kryteria i datę  jego zakończenia.

Najniższa ocena została przyznana zapisom nie wskazującym dat i kryteriów, bądź ograniczającym swój zakres do finansowania nowych projektów, bez wskazania polityki względem spółek z danego sektora. 

 — O ile żaden z ujętych w zestawieniu banków nie dopuszcza już finansowania projektów nowych elektrowni i kopalni węglowych, o tyle zaledwie część z nich jasno określa kryteria, jakimi kierują się w kontaktach z klientami z sektora paliw kopalnych, informując przy tym o założonych ścieżkach odejścia. Brak takich zapisów jest powodem przyznania najniższych ocen w poszczególnych kategoriach – piszą eksperci fundacji.

Źródło: Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”,