Banki: Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska1. Ustawodawca wprowadził m.in. obowiązek otwierania rachunków powierniczych przez deweloperów, co przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów, ale stopień ochrony będzie zależał od rodzaju rachunku wybranego przez dewelopera oraz treści umowy rachunku podpisywanej z bankiem.

Monika Skolimowska

Istotnym elementem ich ochrony ma być zabezpieczenie wpłacanych przez nabywców środków pieniężnych. Niewątpliwie mieszkaniowy rachunek powierniczy (MRP) jest doskonałym rozwiązaniem dla deweloperów dbających o wiarygodny i rzetelny wizerunek swojej firmy.

Co przemawia za silną stroną MRP? Przede wszystkim wzrost atrakcyjności oferty banku oraz możliwość kontynuowania współpracy z dotychczasowymi deweloperami oraz nawiązania współpracy z nowymi klientami. Ponadto w ramach współpracy w zakresie MRP banki oferują finansowanie przedsięwzięcia kredytem inwestycyjnym lub obrotowym.

Po blisko dwóch latach obowiązywania ustawy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wnioski z analizy funkcjonowania nowego prawa. Obserwacje urzędu oraz informacje zebrane od przedsiębiorców pokazują, że podstawowy cel nowej regulacji został osiągnięty i poziom ochrony nabywców wzrósł. Potwierdza to również spadek liczby skarg na deweloperów napływających do UOKiK oraz będących ich efektem postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów prowadzonych przez urząd. Kolejna pozytywną zmianą jest m.in. wzrost ilości inwestycji, które nie są finansowane w całości z pieniędzy nabywców2.

Monika Skolimowska,

absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej – kierunek ekonomia oraz podyplomowych studiów menedżerskich – Franklin University Leadership and Delegation i studiów Systemy Audytorskie i Praktyka Audytu Wewnętrznego. Certyfikowany audytor wewnętrzny II stopnia PIKW. Dyplomowany pracownik bankowy, specjalista unijnych programów w rolnictwie. Specjalista w zakresie ryzyka kredytowego. w bankowości spółdzielczej przeszła szczeble pracy od referenta do dyrektora. Od 2001 r. pracuje (od 2011 r. jako dyrektor) w BBS-Banku w Darłowie.

 

Do warunków nowej ustawy musiały dostosować się banki. Nieliczne z nich zdecydowały się na ujawnienie informacji dotyczących kosztów otwierania takich rachunków oraz czy otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego musi się wiązać z udzieleniem kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia. Podczas indywidualnych negocjacji szczegóły te mają być dostosowywane do każdego dewelopera i rodzaju jego przedsięwzięcia.

Banki spółdzielcze wprowadziły ofertę MRP dla firm deweloperskich działających lokalnie. Ze względu na ryzyko bankowe związane z przedsięwzięciem banki spółdzielcze będą współpracować przede wszystkim z małymi i średnimi podmiotami w ramach ww. oferty. Ustawa nakłada na banki sporo obowiązków, czynności, które towarzyszą otwarciu mieszkaniowych rachunków powierniczych, przez co koszty związane z funkcjonowaniem rachunku są wysokie.

Ustawa wymienia dwa rodzaje tych rachunków: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Banki, oferując MRP, wymagają również posiadania u nich rachunku bieżącego lub pomocniczego. W celu prawidłowej analizy – obligatoryjnie przy ubieganiu się o otwarcie MRP deweloper winien dostarczyć komplet dokumentów wymaganych przez bank, m.in.:

    <...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI