Banki: Klimat i pomysł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Strategie i organizacje większości polskich banków są podobne. Dwa elementy wyróżniają banki osiągające ponadprzeciętne wyniki: unikalny pomysł na organizację oraz klimat organizacyjny, który sprzyja innowacyjności i upełnomocnieniu. Badania Hay Group potwierdzają tę tezę.

Michał Prądzyński

Jak strategia banków wpływa na organizację? Czy modele organizacyjne banków różnią się od siebie? W jaki sposób? Czy jest korelacja pomiędzy organizacją widzianą od środka a wynikami biznesowymi? Co wpływa na wyniki? Szukając odpowiedzi na te pytania, Hay Group – globalna firma doradcza specjalizująca się w tworzeniu organizacji wspierających strategię – przeprowadziła w ostatnich miesiącach dwa zakrojone na dużą skalę badania: globalne studium przywództwa oraz badanie wzorców organizacyjnych w polskich bankach. Z badań tych płyną ciekawe wnioski.

Strategie banków są podobne Warto popatrzeć na strony internetowe banków. Z pewną dozą uogólnienia można pokusić się o stwierdzenie, że strategia każdego banku z pierwszej polskiej dwudziestki opiera się na trzech filarach. Po pierwsze, być bankiem uniwersalnym – oferować pełny zakres produktów dla szerokiego spektrum klientów (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, mikrofirmy, klient indywidualny premium, zamożny i masowy). Po drugie, skutecznie zarządzać ryzykiem. Po trzecie, aktywnie budować i zarządzać relacją z klientem, oferując mu dopasowane do aktualnych potrzeb i możliwości produkty i usługi.

Skoro wszyscy je mają, to dwa pierwsze filary są nie tyle wyróżnikami strategicznymi, czyli obszarami, gdzie bank buduje przewagę konkurencyjną, ile raczej warunkami koniecznymi do konkurowania na rynku w ogóle. Trzeci filar ma natomiast charakter deklaratywny, ambicjonalny. W większości banków doświadczenie klienta – szczególnie indywidualnego – jest ciągle jeszcze bardzo transakcyjne, produktowe. Dlaczego?

Organizacje banków są podobne

Łańcuch tworzenia wartości dla klienta jest w większości banków analogiczny. W szczególności banki mają liczne i rozbudowane obszary zarządzania produktami. Ważą one w organizacjach więcej niż obszary odpowiedzialne za segmentację i zarządzające relacjami z klientami. To produktowcy mają większą wewnętrzną siłę przebicia, inicjują i nadają ton akcjom marketingowym.

W efekcie produktowy sposób myślenia dominuje zarówno w sieci, jak i w kanałach zdalnych. Paradoksalnie okazuje się jednak, że można zbudować prawdziwą bankowość relacyjną na skalę masową, a zarazem przodować w innowacyjności produktowej przy lekkim obszarze produktowym. Dzieje się tak w przypadku banku, który znalazł receptę na takie połączenie modelu operacyjnego i kultury organizacyjnej, które gwarantuje udział bardzo szerokiego grona pracowników w tworzeniu i urzeczywistnieniu pomysłu na bank.

Banki mają też bardzo podobne funkcje wsparcia. Zarówno koszt poszczególnych funkcji wsparcia odniesiony do przychodu, jak i relatywna liczebność czy profil wartości stanowisk nie różnią się znacząco w większości badanych banków. W szczególności dotyczy to funkcji IT. Badając organizacje, trudno znaleźć potwierdzenie powszechnej na rynku tezy, że to IT buduje przewagę konkurencyjną i ciągnie biznes.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI