Banki i klienci: Niepopularna wiedza finansowa

Banki i klienci: Niepopularna wiedza finansowa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polacy w dużej mierze uważają, że poziom ich wiedzy finansowej jest niski lub średni. Tylko nieliczni uznają, że ich znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki można określić jako dużą lub bardzo dużą. Choć taki stan rzeczy sam w sobie nie jest zaskakujący, gdyż bardzo zbliżony rozkład wyników obserwowaliśmy dwa lata temu, pewien niepokój może wzbudzać kwestia gotowości do poszerzania swojej wiedzy. Większość wcale nie widzi bowiem takiej potrzeby, a to z kolei może mieć daleko idące implikacje

Jacek Gieorgica

Edukacja ekonomiczna i ogólnie rzecz biorąc – świadomość finansowa w społeczeństwie to temat bardzo ważny dla bankowców. Akurat w ostatnim tygodniu marca przypadł organizowany przez Europejską Federację Bankową doroczny European Money Week. To inicjatywa mająca na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy finansowej i wspieranie podnoszenia ogólnego poziomu finansowej edukacji w kraju. Projekt ma charakter niekomercyjny i składa się z serii wydarzeń, które realizowane są w jednym tygodniu marca w całej Europie przez krajowe asocjacje bankowe. Zakres podejmowanych przedsięwzięć oczywiście różni się w zależności od kraju, w którym są one realizowane, niemniej wspólnym mianownikiem jest koncentracja na akcjach skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz otwarcie na możliwie szeroką współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami zainteresowanymi tematem.

Strategiczny cel

Zaangażowanie polskiego środowiska bankowego na rzecz działań w obszarze edukacji ekonomicznej ma już dość długą historię i wynika z ogólnego konsensusu, że wiedza i rozumienie pojęć finansowych oraz ryzyka, a także umiejętności zastosowania takiej wiedzy w celu podejmowania praktycznych i skutecznych decyzji pomagają nie tylko w codziennym życiu, ale i w obrocie gospodarczym. Sama bankowość odnosi zaś sukces, gdy występują obok siebie dobrze funkcjonujący i konkurencyjny system instytucji finansowych oraz kompetentni konsumenci, inwestorzy i przedsiębiorcy. Ich wiedza finansowa jest kluczowym elementem sprawnego działania całego systemu. Dla samego środowiska bankowego działalność edukacyjna jest również częścią społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu, ale też niejako koniecznością, gdyż od wielu lat działania właściwych do tego celu organów administracji państwowej nie są uznawane za wystarczające.

W projekcie European Money Week szczególnie ważne jest więc dzielenie się wiedzą i umiejętnościami przez pracowników banków w bezpośrednim kontakcie z młodym pokoleniem. To kluczowa grupa z punktu widzenia przyszłości społeczeństwa i kraju. Związek Banków Polskich traktuje upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie jako jeden ze swoich strategicznych celów. Pamiętając, że działania z zakresu edukacji finansowej mają charakter ciągły, postanowiono wykorzystać European Money Week bardziej do przypomnienia o wieloletnich działaniach samorządu bankowego w tym zakresie niż do doraźnych działań.

Specjalista z zakresu badań i analiz w zespole Public Relations w Związku Banków Polskich. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI