Banki: Budujmy rozwiązania skuteczne rynkowo i przejrzyste

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2014.k1.foto.039.216x400Z Leszkiem Niedałtowskim - wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych rozmawia Maciej Małek.

Panie Prezesie, gdzie w obecnych realiach rynkowych szukać przestrzeni dla brokerów ubezpieczeniowych?

– Formalnie rzecz ujmując, pomiędzy potrzebami szeroko rozumianego klienta, a rynkiem ubezpieczeniowym. Mówiąc o szeroko rozumianym kliencie, mam na myśli nie tylko klienta instytucjonalnego, na którym brokerzy koncentrowali swoją uwagę do niedawna, ale również klienta indywidualnego, który coraz częściej stanowi obszar zainteresowań brokerów ubezpieczeniowych. Dotarcie do takiego klienta możliwe jest dzięki tzw. programom affinity, tj. programom dedykowanym dla zdefiniowanych i przeważnie zorganizowanych grup, np. pracowników określonej korporacji, klientów operatorów różnego rodzaju usług etc. Można by zaryzykować stwierdzenie, że specyficzną odmianą tego rodzaju programów jest segment bancassurance. Niezależnie od tego, czy będzie to klient instytucjonalny, czy indywidualny powinnością brokera jest dbałość o zabezpieczenie jego właściwie rozumianego interesu, tj. adekwatnej do jego potrzeb ochrony ubezpieczeniowej za stosowną do zakresu ubezpieczenia cenę

Co to konkretnie oznacza?

– Pomimo iż rynek ubezpieczeniowy w systemie gospodarki wolnorynkowej funkcjonuje w Polsce od ponad 20 lat, jego potencjał jest w mojej opinii ciągle nie w pełni wykorzystany. Porównując ilość funkcjonujących chociażby na rynkach Europy Zachodniej produktów ubezpieczeniowych czy wartość składki ubezpieczeniowej przypadającej na głowę mieszkańca dość znacząco odstajemy w tym zakresie od tej części naszego kontynentu. Klienci coraz częściej poszukują niestandardowych produktów, wciąż niedostępnych na polskim rynku. I właśnie brokerzy ubezpieczeniowi mogą być pomocni w odpowiedzi na te wyzwania rynkowe.

Wymienił Pan wśród uczestników tych relacji banki.

– Z pewnością nieprzypadkowo, gdyż w obszarze rynku bancassurance, gdzie specyfika produktu wymaga szczególnego zaufania i staranności, banki są dla nas nie tyle pożądanym, co można by powiedzieć naturalnym partnerem. Osiągnięta dynamika wzrostu w połączeniu z uzyskanymi wynikami finansowymi, każą w tym kanale dystrybucji upatrywać dobrych perspektyw na przyszłość.

Klienci podzielają te opinię?

– Nie jestem upoważniony wypowiadać się w imieniu wszystkich klientów, acz jako klient różnego rodzaju instytucji finansowych, w tym kilku banków, mogę stwierdzić, że nie ulega kwestii, iż w przeszłości dochodziło do praktyk, które wykorzystywały ich uprzywilejowaną pozycję na rynku bancassurance. Środowisko jednak w porę dostrzegło problem, czego wyrazem są wnioski i rekomendacje wypracowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ów katalog dobrych praktyk dotyczy w pierwszym rzędzie rzetelnego wypełniania obowiązku informacyjnego w zakresie ekspozycji na ryzyko oraz praw i obowiązków stron umowy. Dla nas brokerów to chleb ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI