Bank urodzajnych głów | Unijnepłatności.pl – kwiecień 2015

Bank urodzajnych głów | Unijnepłatności.pl – kwiecień 2015
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
DOPING DLA ŚREDNIAKA: MRiRW uważa, że poziom dopłat bezpośrednich powinien być zróżnicowany, a dodatkowe wsparcie mogłyby otrzymać gospodarstwa średnie. Konsultacje w tej sprawie z organizacjami rolników potrwają do 11 lipca br. Ministerstwo przygotowało trzy warianty, w pierwszym jednolita dopłata na poziomie 205 euro/ha przysługiwałaby w relacji do posiadanego areału, dwa pozostałe zakładają zwiększenie dofinansowania dla aktywnych rolników z perspektywami na wzrost produkcji towarowej i dochodów. Resort proponuje, aby osiągnąć to poprzez dodatkową dotację do tzw. pierwszych hektarów, tj. w zależności od wariantu od 3-5 do 10 ha na poziomie 20 lub 26 euro/ha oraz od 10 do 30 ha w wysokości 62 bądź 80 euro (dodatkowo do każdego hektara).

HODOWCA APLIKUJE W SIECI

Modernizacja systemów IT w ARiMR umożliwia już przesyłanie e-wniosków o dopłaty bezpośrednie wraz z wymaganymi załącznikami i materiałami graficznymi. Należy posiadać login i kod dostępu do systemu, trzeba więc wystąpić o ich nadanie do biura powiatowego agencji. Po zalogowaniu pobieramy tzw. wniosek spersonalizowany, który możemy skompletować sami lub przekazać do wypełnienia doradcy (lista doradców jest dostępna w systemie). Aplikacja sama sprawdzi, czy spełnione zostały wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych, wykaże też ewentualne błędy. Agencja liczy, że z internetowej procedury skorzysta więcej rolników niż w poprzednich latach. W 2014 r. w formie elektronicznej było tylko 2 tys. spośród 1,35 mln dostarczonych wniosków. Od 2016 r. ARiMR ma obowiązek przygotowania dla części, a od 2018 r. dla wszystkich rolników, wniosku elektronicznego z niektórymi danymi z deklaracji za rok poprzedni.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

W ramach PROW 2015-2020 do rolników, lokalnych firm i samorządów trafi 42,4 mld euro, w tym 13,5 mld euro w ramach PROW (8,6 mld euro z UE i 4,9 mld euro z budżetu krajowego). Dopłaty bezpośrednie to 23 mln 700 mln euro (w 2015 r. – 3,5 mld euro), średnio 246 euro do hektara, tj. więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej UE (119 euro). Od 2015 r. wsparcie gospodarstw rolnych jest realizowane za pomocą wszystkich rodzajów płatności: jednolitej płatności obszarowej, za zazielenienie, na modernizację gospodarstw, dla młodych rolników, dla małych i średnich gospodarstw oraz dopłat produkcyjnych do upraw i hodowli. Z tytułu PROW 2007-2013 ARiMR przekazała do beneficjentów 63,4 mld zł wsparcia, co stawia nas na pozycji lidera UE. Raport KE podaje, że do 31 stycznia 2015 r. Niemcy, które są na drugim miejscu, wypłaciły swoim farmerom o ok. 3,2 mld euro mniej niż Polska, we Włoszech wypłaty były niższe o 4,5 mld euro. Warto zauważyć, że kwota udzielonego nam w tym programie wsparcia była najwyższa w UE.

Ze „starego” PROW, którego budżet wynosi 70 mld zł, zostało zagospodarowanych ponad 90 proc. funduszy unijnych. Część środków jest zaplanowana do wypłaty w ramach zobowiązań wieloletnich ARiMR (np. rent strukturalnych). Do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków, pozostało ok. 10 mld zł.

TRANSFERY NA KONTA

ARiMR do 30 czerwca br. przekaże na konta bankowe rolników 14,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2014 r., wnioski o takie płatności złożyło przed rokiem 1,353 mln gospodarstw. Od 2015 r. ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają też tzw. płatność na zazielenienie. (74 euro na hektar). Premia dla młodych rolników to 62 euro na hektar (do 50 ha), natomiast dla gospodarstw małych i średnich (od 3 do 30 ha) – 41 euro do hektara (dla ok. 921 tys. beneficjentów). Małe gospodarstwa nie muszą spełniać unijnych wymogów (np. zazieleniania), otrzymają dopłaty ryczałtowe (wnioski do 9 czerwca br.). Rolnicy, których wartość należnych dotacji wynosi mniej niż 1250 euro, zostaną włączeni do programu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody.

Do 15 maja br. można składać wnioski o dopłaty obszarowe za 2015 r. Płatność wyniesie 110 euro do hektara, ze wsparcia skorzysta 1350 tys. rolników. Kto nie zdąży i złoży wniosek od 16 maja do 9 czerwca, uzyska dopłatę obniżoną o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Do 16 marca br. rolnicy, przetwórcy i inni beneficjenci, np. lokalne grupy działania, złożyli w ARiMR 488 tys. wniosków, liczba ta nie obejmuje ubiegających się o dopłaty ONW (700 tys. beneficjentów) czy też starających się o premie rolnośrodowiskowe (100 tys. wniosków).

PRIORYTET: MODERNIZACJA

Wśród osiemnastu działań PROW 2014-2020 (łączenie z inicjatywą LEADER) jedno z najważniejszych dotyczy inwestycji w środki trwałe. Pomoc będzie kierowana do gospodarstw o areale do 300 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI