Bank urodzajnych głów | Unijnepłatności.pl – czerwiec 2015

Bank urodzajnych głów | Unijnepłatności.pl – czerwiec 2015
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
RANSFERY NA KONTA: ARiMR do 30 czerwca br. przekaże na konta rolników 14,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2014 r., wnioski złożyło przed rokiem 1,353 mln gospodarstw. Do 27 maja 2015 r. rolnicy złożyli w ARiMR ponad 1 mln wniosków o przyznanie płatności obszarowych, w tym 4,4 tys. przez internet. Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, a tzw. aktywny rolnik może otrzymać nawet 500 euro/ha. Zaplanowana pula dotacji bezpośrednich za 2015 r. to 3,5 mld euro. Komisja Europejska wyraziła zgodę na to, aby w 2015 r. możliwe stało się wydłużenie o miesiąc okresu na składanie wniosków, dodatkowo rolnik może to uczynić w ciągu kolejnych 25 dni, jednak za każdy dzień opóźnienia kwota płatności jest zmniejszana o 1 proc. Nowa ustawa stanowi też, że 10 lipca 2015 r. upływa termin składania wniosków o uznanie rolnika za uczestnika systemu premiowania małych przedsiębiorstw.

SPOSOBEM NA MARCHEWKĘ

Pięć osób ma postawione zarzuty związane z wyłudzeniem rekordowej kwoty 190 mln zł z gdyńskiego oddziału ARiMR. Osoby te wyłudziły unijne dopłaty, przedkładając wnioski w ramach grupy producenckiej, która miała się rzekomo zajmować uprawą i skupem marchwi, pietruszki i cebuli. Mniejszego kalibru przestępstwa dopuścił się rolnik spod Białegostoku, który wyłudził 122,4 tys. zł dopłat bezpośrednich składając kłamliwe pisemne oświadczenia w ARiMR. Sąd skazał go prawomocnie na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Z tytułu dopłat bezpośrednich od 2004 r. do końca 2014 r. wypłacono producentom rolnym 107,2 mld zł. ARiMR przekazała też 61,7 mld zł na projekty beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013. W ramach programów współfinansowanych z funduszy europejskich (łącznie z SAPARD) największe wsparcie otrzymały województwa: mazowieckie – 28,9 mld zł, wielkopolskie – 24,2 mld zł i lubelskie – 19,1 mld zł. Pomoc z budżetu krajowego m.in. na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych wyniosła 20,2 mld zł. W 2014 r. za pośrednictwem agencji do 1,4 mln rolników trafiło 27 mld zł płatności bezpośrednich, a w bazie ewidencji beneficjentów ARiMR znajdowało się 2,2 mln podmiotów, w tym 98,3 proc. były to osoby fizyczne.

LIDERZY IDĄ PO GRANTY

W działaniu LEADER PROW 2007-2013 społeczności lokalne uzyskały 787 mln euro, realizując głównie małe projekty, np. promujące żywność regionu. W inicjatywach Leader obowiązuje zasada refundacji, czyli zasada uzyskania zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia. W przypadku małych projektów refinansowanie może wynieść 80 proc., a co również istotne beneficjent brakujący wkład własny może wnieść w postaci pracy własnej.

Działanie LEADER może być realizowane na obszarach wiejskich. Jedna Lokalna Strategia Działania może być realizowana w miejscowościach od 30 do 150 tys. mieszkańców (co najmniej 2 gminy). Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji wynosi • do 2 mln zł/ beneficjenta – infrastruktura techniczna • do 500 tys. zł/miejscowość – inne operacje realizowane przez jednostki z sektora finansów publicznych (pomoc udzielona jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 50 proc. możliwej do udzielenia pomocy w ramach tego poddziałania) • do 500 tys. zł/beneficjenta w okresie realizacji programu – utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego • do 300 tys. zł/beneficjenta, w okresie realizacji programu (poza jednostkami sektora finansów publicznych).

UPRAWA ŚRODOWISKA

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą na ten cel otrzymać wsparcie z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR od 15 czerwca do 17 sierpnia br. Złożone wnioski zostaną podane ocenie punktowej ze względu na spełnienie kryteriów wyboru operacji. Maksymalny ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI