Bank urodzajnych głów: Euro do grosza a będzie kokosza

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.04.foto.047.a.400xRozmowa z Aleksandrą Szelągowską, dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Marek Sawicki na Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej stwierdził, że finansowanie rolnictwa powinno być rozkładane sprawiedliwe na banki, budżet państwa i rolników. Banki spółdzielcze uważają, że nie jest sprawiedliwie…

W 2014 r. obowiązywało oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla banków na poziomie redyskonta razy 1,5, co oznaczało, że ich rentowność była rzeczywiście dla banków niezadowalająca. Od 13 lutego 2015 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR oprocentowanie to zostało podwyższone do poziomu stopy referencyjnej WIBOR ustalanej dla pożyczek na rynku międzybankowym na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M) powiększonej o nie więcej niż 2,5 pkt proc.. Aktualnie rolnik płaci 3 proc., natomiast ARiMR dopłaca różnicę między WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc. a oprocentowaniem dla kredytobiorcy.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych uważa, że obecne kryteria wyboru banków do obsługi kredytów z dopłatami ARiMR są krzywdzące i apeluje o przeformułowanie oceny ofert, wraz z przypisanymi wagami.

Jak wiadomo z kredytami jest powiązana wysokość opłat i prowizji dla banków. W rozporządzeniu RM określono, że wysokość opłat i prowizji nie powinna przekraczać 2 proc. kwoty udzielonego kredytu, a zatem mogą być ustalone w granicach od 0 do 2 proc. ARiMR, przed podpisaniem umów, przeprowadziła konkurs ofertowy, w którym część banków zgłosiła gotowość obniżenia prowizji poniżej górnego pułapu. Agencja podpisała z nimi umowy na pełne limity dopłat, czyli w kwotach zgłoszonych w deklaracji udziału w akcji kredytowej dla rolnictwa w 2015 r. Banki z prowizją 2 proc. otrzymały mniejsze niż oczekiwały limity, co oznacza, że mogą udzielać kredyty w łącznej kwocie niższej niż pierwotnie zakładały.

W jakim zakresie zmienia się oferta kredytów, w spłacie których pomaga ARiMR?

Linie kredytowe z dopłatami jako element programów pomocowych muszą być zgłoszone lub notyfikowane w Komisji Europejskiej. Obecnie oczekujemy na notyfikację programów dla dużych przedsiębiorstw, zaś kredyty dla MŚP, czyli dla tych, które zatrudniają do 250 pracowników bądź uzyskały sumę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI