Bank Światowy: Polska zanotowała spadek wszystkich wskaźników za 2021 rok; nasza ocena ratingowa w dół?

Bank Światowy: Polska zanotowała spadek wszystkich wskaźników za 2021 rok; nasza ocena ratingowa w dół?
Fot. stock.adobe.com/Kristina Blokhin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Światowy opublikował wskaźniki Worldwide Governance Indicators za 2021 r. Ocena Polski spadła we wszystkich sześciu kategoriach w porównaniu z 2020 r. Wskaźniki te odgrywają istotną rolę w metodologiach ratingowych agencji Moody's i Fitch.

Poniżej wartości wskaźników (od -2,5 do 2,5) w latach 2019-2021 dla Polski. Im wyższa wartość, tym lepiej postrzegane governance w danej kategorii.

Subindeksy20212020
   
Voice & Accountability0,590,62
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism0,510,52
Government Effectiveness0,290,36
Regulatory Quality0,840,86
Rule of Law0,440,53
Control of Corruption0,570,65

Czytaj także: Fitch potwierdza rating Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną, ale podkreśla ryzyko przejrzystości fiskalnej >>>

Poniżej tabela z miejscem Polski na skali centylowej od 0 do 100 proc. Przykładowo, wynik na poziomie 80 proc. oznacza, że dla 80 proc. krajów uwzględnionych w wyliczeniu wartość wskaźnika jest niższa, a dla 20 proc. wyższa w odniesieniu do badanego kraju.

Czytaj także: Moody’s utrzymuje rating Polski na poziomie „A2”; wskaźniki kosztów obsługi długu pozostają dobre >>>

Subindeksy20212020
   
Voice & Accountability63,7766,67
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism61,3262,26
Government Effectiveness63,4665,38
Regulatory Quality75,9676,44
Rule of Law65,3869,23
Control of Corruption70,1973,08

Bank Światowy publikuje WGI co roku we wrześniu, a dane w całości dotyczą roku poprzedzającego ich publikację.

Co odzwierciedlają poszczególne wskaźniki WGI?

Voice & Accountability – stopień zdolności do uczestniczenia obywateli w wyborach i innych wolności obywatelskich (wypowiedzi, zgromadzeń, mediów).

Political Stability and Absence of Violence/Terrorism – prawdopodobieństwo wystąpienia niestabilności politycznej i/lub politycznie motywowanej przemocy, w tym terroryzmu.

Government Effectiveness – jakość usług publicznych, jakość służby cywilnej i jej niezależność od presji politycznej, jakość procesu politycznego, implementacji jego wyników i wiarygodność rządu przy wdrażaniu tych rozwiązań.

Regulatory Quality – zdolność rządu do formułowania i implementacji prawodawstwa, które umożliwia działanie i promuje rozwój sektora prywatnego.

Rule of Law – stopień przestrzegania przez różne podmioty zasad społecznych i pewność co do ich przestrzegania, w szczególności jakość: egzekwowania kontraktów, prawa własności, policji, sądów oraz prawdopodobieństwo wystąpienia przestępstw i przemocy.

Control of Corruption – stopień, w jakim władza publiczna jest wykorzystywana do celów prywatnych, w tym mniejsze i większe przejawy korupcji, a także „zagarnięcie” państwa przez elity i prywatne interesy (w ujęciu bezwzględnym wyższy wskaźnik oznacza niższą korupcję).

Dane WGI są brane pod uwagę przez agencje Moody’s i Fitch w procesie tworzenia oceny ratingowej kraju.

Moody’s stosuje wskaźniki WGI jako jeden z elementów oceny jakości instytucjonalnej kraju (sekcje metodologii: „jakość instytucji legislacyjnych i władzy wykonawczej”, „siła społeczeństwa obywatelskiego oraz sądownictwa”). Ponadto wskaźniki WGI służą do oceny ryzyka politycznego danego kraju („ryzyko krajowe i geopolityczne”). Moody’s wykorzystuje wszystkie wskaźniki WGI, w zależności od sekcji metodologii.

Ważniejszą niż u Moody’s rolę wskaźniki WGI odgrywają w meteodologii Fitch, gdzie odpowiadają one za 20,3-proc. wagi dla całej oceny ratingowej. Fitch bierze pod uwagę średnią ze wszystkich 6 wskaźników WGI.

Źródło: PAP BIZNES