Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r.

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r.
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4,2% oraz 3,7% w 2019 roku, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podwyższenie prognoz wobec oczekiwań ze stycznia br. o 0,2 pkt proc. na 2018 r. i o 0,2 pkt na 2019 r.

#BankŚwiatowy: wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4,2% oraz 3,7% w 2019 roku #PKB #gospodarka

Instytucja podała też, że prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,5% w 2020 r. i 3,1% w 2020 r.

„Zdecydowaliśmy się lekko podnieść nasze oczekiwania wobec tempa rozwoju Polski. Rekordowo niskie bezrobocie przyczynia się do wzrostu płac i wspiera konsumpcję. Ponadto rosną inwestycje” – powiedział przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa, cytowany w komunikacie.

„Z drugiej strony od pewnego czasu obserwujemy pewne zagrożenia, jak na przykład brak i kadrowe w niektórych sektorach gospodarki takich jak budownictwo czy IT. W średnim okresie może się osłabiać kondycja finansów publicznych w wyniku dużych wydatków socjalnych oraz czynników demograficznych. Dodatkowo wchodzimy w okres przedwyborczy, co często także sprzyja większym wydatkom” – ocenił również Piñerúa.

Deficyt fiskalny wg prognoz wyniesie 2% PKB w 2018 r.

Według prognoz Banku Światowego, deficyt fiskalny Polski wyniesie 2% PKB w 2018 r., po czym w 2020 r. może zbliżyć się do 3% PKB, poinformował Bank Światowy.

„Bank Światowy oczekuje, że deficyt budżetowy wyniesie w 2018 r. 2%, zaś w roku 2020 może zbliżyć się do granicy 3%. Na rachunku obrotów bieżących może się pojawić deficyt w wysokości 0,3% PKB wobec lekkiej nadwyżki w 2017 r., ponieważ silna konsumpcja prywatna, wzrost inwestycji oraz wzrosty cen surowców na świecie przyczynią się do wzrostu importu i cen importu” – czytamy w komunikacie.

Przyjęta w tym tygodniu przez Radę Ministrów aktualizacja programu konwergencji zakłada, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wzrośnie do 2,1% PKB w tym roku (z 1,7% w ub.r.), zaś w 2021 r. ma zostać obniżony do 0,7% PKB. Rząd przewiduje w dokumencie, że wzrost PKB wyniesie po 3,8% w tym i przyszłym roku.

Źródło: ISBnews