Bank Spółdzielczy w Limanowej działa razem z lokalną społecznością i na jej rzecz

Bank Spółdzielczy w Limanowej działa razem z lokalną społecznością i na jej rzecz
Adam Dudek, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej. Fot. BS Limanowa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Spółdzielczy w Limanowej, w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, podjął szerokie działania pomocowe skierowane do Klientów.

#AdamDudek: Aktywnie włączyliśmy się w realizację programu Tarcza Finansowa PFR. Przygotowaliśmy także propozycje rozwiązań mających na celu odroczenie spłat rat kredytów dla Klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców #BankiSpółdzielcze #BSLimanowa #TarczaFinansowa @BGK_pl @Grupa_PFR

‒ Staramy się wspierać swoich Klientów i pomagać im przejść przez trudny czas. Mamy nadzieję, że działania, które prowadzimy pozwolą na złagodzenie negatywnych skutków epidemii koronawirusa i pozwolą przedsiębiorcom na szybszy powrót do pełnej aktywności gospodarczej.

Jako Bank aktywnie włączyliśmy się w realizację programu Tarcza Finansowa PFR. Przygotowaliśmy także propozycje rozwiązań mających na celu odroczenie spłat rat kredytów dla Klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców – mówi Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku.

Działania Banku Spółdzielczego w Limanowej

Wakacje kredytowe, odroczenia spłat, odnowienia kredytów

Klientom indywidualnym Bank umożliwia odroczenie spłat kredytów na okres do 3 miesięcy. W odniesieniu do przedsiębiorców są stosowane ułatwienia w obsłudze zobowiązań kredytowych, polegające na odroczeniu rat kredytu lub odnowieniu okresu kredytowania. Zaletą jest to, że uruchomiona została możliwość składania wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w placówce bankowej.

Tarcza Finansowa PFR

Bank aktywnie włączył się w realizację programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju ‒ projekcie pomocowym w ramach Tarczy antykryzysowej, skierowanym do polskich przedsiębiorstw. Firmy zatrudniające od 1 do 249 osób mogą składać wnioski o środki z programu w bankowości elektronicznej: eBankNet lub eCorpoNet. Klienci Banku od początku uruchomienia Programu, aktywnie z niego korzystają i już prawie 20 mln złotych, w ramach Tarczy, trafiło na konta przedsiębiorców.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Gwarancje de minimis BGK

Klienci Banku korzystający z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego mogą skorzystać z pakietu pomocowego dla wybranych typów gwarancji. Bank Spółdzielczy w Limanowej wdrożył pakiet rozwiązań umożliwiających ułatwienia w regulowaniu zobowiązań kredytowych przez podmioty z sektora MŚP. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwiększonego zakresu gwarancji z 60 do 80% kwoty kredytu. Okres zabezpieczenia kredytów wydłużył się z 27 do 39 miesięcy.

Bank nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji. Nie jest także pobierana prowizja od udzielonych wcześniej gwarancji, których kolejna opłata rocznicowa przypada w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Strona internetowa „Bankuj bezpiecznie”

Z myślą o Klientach Bank stworzył specjalną podstronę o tym, jak działa w okresie epidemii.  W jednym miejscu Klienci znajdą materiały informacyjne dotyczące wsparcia oferowanego przez Bank, programach pomocowych czy zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości. Bank zachęca też do zapoznania się z podstroną Bankuj bezpiecznie i śledzenia jej na bieżąco.

Czytaj także: Technologiczne przyśpieszenie w bankach spółdzielczych

Akcja #zapłać za seniora

Seniorzy to grupa najbardziej narażona na negatywne skutki COVID-19. Wizyta w Banku powinna mieć miejsce jedynie w sytuacjach koniecznych, gdy zdalny kontakt z Bankiem jest niemożliwy Dlatego też Bank zachęca do włączenia się w akcję: ZAPŁAĆ ZA SENIORA, która polega na tym, że  „mobilni” Klienci pomagają swoim rodzicom, dziadkom, sąsiadom w podeszłym wieku ‒ uregulować opłaty za rachunki za pośrednictwem płatności internetowych czy też mobilnych.

Zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych

Klienci Banków Spółdzielczych korzystają z wprowadzonej przez organizacje kartowe Mastercard i Visa możliwości dokonywania transakcji zbliżeniowych przy zakupach do wartości 100 zł bez podawania numeru PIN. Ma to na celu ograniczenie kontaktu fizycznego podczas dokonywania płatności kartowych.

Dostępność placówek Banku

Bardzo ważnym aspektem działalności Banku jest dostępność placówek bankowych i zaangażowanie Pracowników, którzy zapewniają lokalnym mieszkańcom dostęp do środków, rozliczeń i płatności. Obsługa ta odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z rozporządzeniami władz państwa oraz zaleceniami służb sanitarnych.

Edukacja

Bank stara się edukować swoich Klientów poprzez materiały informacyjne, posty w mediach społecznościowych oraz komunikaty na stronie internetowej. Zachęca do ograniczania wizyt w oddziałach banku oraz korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej, bankomatów i kart płatniczych. Uczy jak korzystać z płatności internetowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ostrzega przed wyłudzeniami i odpowiada na najczęściej zadawane pytania.   

Akcja #zostańwdomu  

Bank podejmuje wiele inicjatyw, aby dostosować swoje usługi do obsługi zdalnej przez Klientów, bez konieczności wizyty w oddziale. Poprzez bankowość elektroniczną umożliwił m.in. złożenie wniosku o kartę płatniczą, wakacje kredytowe czy wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Zachęca Klientów do włączenia się w akcję „Zrezygnuj z papierowej korespondencji – Bądź EKO”. Klienci, którzy wybiorą elektroniczny kanał komunikacji z Bankiem, tj. wskażą adres mailowy, na który będą dostarczane m.in. zmiany regulaminów, taryf opłat i prowizji, tabeli oprocentowania – zostaną zwolnieni z opłaty za prowadzenie rachunku przez okres 6 miesięcy. Wniosek o zmianę kanału komunikacji z bankiem na elektroniczny można także złożyć w bankowości elektronicznej.

Razem możemy więcej akcja #wspieramBS

Ostatnie tygodnie pokazały jak wielką wagę i znaczenia nabierają przedsięwzięcia, które pozwalają stopniowo przezwyciężać liczne trudności z jakimi obecnie musimy się zmierzyć.  
Bank Spółdzielczy w Limanowej jest bankiem z tradycjami, stworzonym po to, by służyć lokalnej społeczności.
W trudnych czasach pandemii koronawirusa, nie zostaje obojętny i wspiera swoich Klientów. Rozumie, że współpracując i działając dla dobra ogółu, może być skuteczniejszy. Dlatego apeluje również do Klientów, aby w dobie kryzysu wspierać polską bankowość spółdzielczą, ponieważ tylko dzięki temu, ma szansę na przetrwanie oraz rozwój w dalszej perspektywie.

„Jako polska, lokalna firma, prosimy o wsparcie oraz dołączenie do akcji #wspieramBS.

BS w Limanowej
Źródło: BS w Limanowej
Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej