Bank Spółdzielczy w Brodnicy ma 150 lat: Mały wielki bank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.05.2012.foto.058.150xBANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY jest najstarszym nieprzerwanie istniejącym bankiem spółdzielczym w Polsce. Co prawda początek polskiej spółdzielczości bankowej datuje się od Towarzystwa Spółek Zarobkowych powstałego w Poznaniu w 1861 r., lecz z uwagi na to, że instytucja ta obecnie już nie istnieje, historycy uznają najstarszym, powołany w rok później, bank w Brodnicy, którego pierwotna nazwa brzmiała Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Brodnicy.

Założycielem Towarzystwa Pożyczkowego był Mieczysław Łyskowski, z zawodu sędzia, ale urzędu tego pozbawiony za udział w powstaniu styczniowym, późniejszy zasłużony działacz spółdzielczości kredytowej na ziemiach polskich w zaborze pruskim. Członkami komitetu założycielskiego byli też doktor Szymon, Aleksy Baranowski – drukarz, Jan Szatkowski – nauczyciel, Tomasz Glabiszewski i Jan Skwarski – rzeźnicy, Franciszek Świderski – krawiec i Fesser – powroźnik. Dopiero w 1886 r. po raz pierwszy do rady nadzorczej wszedł rolnik.

Zarząd Zjednoczonego Banku Spółdzielczego – okres międzywojenny

W 1887 r. Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców liczyło 180 członków z udziałami w wysokości 10626 marek oraz z wkładami w wysokości 48 tys. marek. W roku następnym liczba członków wzrosła do 244, a udziały do 15 tys. marek, wkłady zaś do 60 tys. marek. Od 1891 r. Towarzystwo Pożyczkowe było zarejestrowane pod nazwą „Bank”, potocznie zwane bankiem polskim. Jest to już zasobna firma, skupia wokół siebie całe życie gospodarcze powiatu, finansuje rolnictwo, kupiectwo, rzemiosło i handel, przyczynia się do powstawania innych polskich instytucji, jak dom towarowy „Bazar”, „Dom Katolicki” i Spółdzielnia Rolniczo- Handlowa „Rolnik”.

Zasobność banku pozwalała na uniezależnienie się finansowe od Niemców, co wzbudzało ich zawiść i powodowało jeszcze większe represje wobec Polaków. W 1903 r. władze pruskie zakazały niemieckim urzędnikom państwowym wstępowania do polskich banków, także lokowania w nich wkładów oszczędnościowych, a następnie poleciły usunąć wszystkich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI