Bank Pocztowy zanotował najwyższy od 4 lat zysk netto

Bank Pocztowy zanotował najwyższy od 4 lat zysk netto
Fot. Bank Pocztowy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto Banku Pocztowego w 2019 roku wyniósł 18,9 mln zł, czyli był o 169 proc. wyższy niż w 2018 roku - poinformował bank w komunikacie.
Zysk netto @PocztowyBank w 2019 roku wyniósł 18,9 mln zł, czyli był o 169 proc. wyższy niż w 2018 roku #BankPocztowy

Bank podał, że gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na tzw. małe TSUE, jego zysk byłby wyższy dodatkowo o ponad 12,2 mln zł.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na koniec 2019 r. osiągnął poziom 3,2 proc., czyli był o 2,1 p.p. wyższy niż na koniec 2018 r.

Czytaj także: Prostsze sposoby logowania w Banku Pocztowym: Face ID w EnveloBank >>>

„Rok 2019 to dla Banku Pocztowego jeden z najlepszych okresów w ciągu ostatnich paru lat, chociaż nie ukrywam, że jest jeszcze wyraźne pole do wzrostu i konieczność poprawy podstawowych wskaźników. W ubiegłym roku zdecydowanie poprawiliśmy jakość portfela kredytowego, rentowność, zwiększyliśmy akcję kredytową, pogłębiliśmy współpracę z Pocztą Polską, a Bank przeszedł prawdziwą rewolucję technologiczną, udostępniając swoim klientom sporo nowych usług” – powiedział cytowany w komunikacie prezes banku Robert Kuraszkiewicz.

„Rozwijamy się zgodnie z przyjętą strategią, choć muszę przyznać, że wygenerowane wyniki wyraźnie w całym roku przekroczyły nasze wcześniejsze plany. (…) Pracujemy nad aktualizacją krótkoterminowej strategii przy uwzględnieniu wpływu obecnie funkcjonującego stanu epidemii, jak i zawirowań makroekonomicznych z niej wynikających” – dodał.

Wynik z tytułu odsetek w 2019 r. wyniósł 263,3 mln zł

Wynik z tytułu odsetek w 2019 r. wyniósł 263,3 mln zł i był wyższy o 1,9 proc., a wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 45,9 mln zł czyli wzrósł o 5 proc.

Bank podał, że wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej (o 4,2 proc. rdr) towarzyszyło obniżanie kosztów działania (o 2,4 proc. rdr), w efekcie czego wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł do 69,5 proc.

Suma bilansowa Banku Pocztowego w 2019 r. wzrosła o 5,9 proc. i po raz pierwszy w 30-letniej historii banku pod koniec 2019 roku przekroczyła poziom 8 mld zł.

Należności kredytowe Banku od klientów detalicznych wyniosły łącznie 4,6 mld zł i były o 3 proc. wyższe niż na koniec 2018 r., przy czym w zakresie kredytów hipotecznych wzrost ten osiągnął poziom 7,2 proc. Z kolei należności kredytowe od klientów instytucjonalnych wyniosły łącznie 902 mln zł, czyli były o 24,6 proc. wyższe niż na koniec 2018 r.

Koszt ryzyka dla całego portfela kredytowego spadł do 1,12 proc. Bank podał, że w pierwszych miesiącach 2020 r. udział portfela niepracującego Banku Pocztowego odnotowywał konsekwentnie trend spadkowy.

Działania podjęte w związku z koronawirusem

Bank podał, że w związku z epidemią koronawirusa umożliwił również zawieszenie na okres od 1 do 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, gotówkowych i hipotecznych oraz kredytów dla MSP.

Czytaj także: Bank Pocztowy: wakacje kredytowe w okresie pandemii koronawirusa >>>

Dodatkowo bank zdecydował o uruchomieniu nowych dedykowanych linii kredytowych dla podmiotów, które mogą zostać dotknięte potencjalnym kryzysem bardziej niż inne grupy zawodowe. W I półroczu 2020 r. ma zostać uruchomiona przez bank oferta dla agrobiznesu. Rolnicy będą mogli skorzystać z takich produktów jak depozyty, kredyty inwestycyjne i obrotowe oraz gwarancje BGK FGR.

Współczynnik wypłacalności wynosił 16,6 proc., a Tier 1 ukształtował się na poziomie 14 proc.

Źródło: Bank Pocztowy SA