Bank Pocztowy planuje zwolnienia grupowe

Bank Pocztowy planuje zwolnienia grupowe
Fot. Bank Pocztowy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pocztowy planuje od maja do 30 września 2021 roku przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą nie więcej niż 235 osób - poinformował bank w komunikacie.

Bank Pocztowy podał, że proces obejmie zarówno pracowników w centrali banku, jak i sieci dystrybucji. 

Poinformował, że przyczyną planowanych zwolnień grupowych jest pogorszenie się wyników finansowych, a także prognoza dalszych potencjalnych strat. 

Czytaj także: Bank Pocztowy: 9,2 mln zł straty bilansowej netto na koniec 2020 roku; jest decyzja o wdrożeniu Planu Naprawy >>>

Restrukturyzacja zatrudnienia staje się niezbędnym działaniem wymaganym dla przywrócenia operacyjnej rentowności banku, jest też przewidziana w nowej strategii banku na lata 2021-2024, której założenia pozostają aktualne.

„W związku z wysoką niepewnością makroekonomiczną, w obliczu pandemii COVID-19 i związaną z nią zmniejszoną sprzedażą, niskimi stopami procentowymi, gorsze wyniki finansowe mogą utrzymać się w kolejnych okresach” – dodano. 

Konsultacje ze związkami zawodowymi

Bank poinformował, że powiadomi organizacje związkowe o przyczynach zamierzonych grupowych zwolnień oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. 

Pocztowy informował wcześniej, że zdecydował o wdrożeniu Planu Naprawy i zakłada, że jego wdrożenie powinno doprowadzić do przywrócenia trwałej rentowności banku w 2024 r. 

Źródło: PAP BIZNES