Bank Pocztowy: 9,39 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

Bank Pocztowy: 9,39 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.
Fot. Bank Pocztowy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pocztowy odnotował 9,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
.@PocztowyBank odnotował 9,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej #BankPocztowy

„Sytuacja makroekonomiczna i rynkowa w ostatnich miesiącach zdeterminowana głównie przez skutki pandemii COVID-19 istotnie wpłynęła na wyniki Banku Pocztowego. W I półroczu br. bank osiągnął wynik finansowy brutto na poziomie 15,4 mln zł, czyli o 1,2 mln zł niższym w porównaniu do ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 9,4 mln zł i był niższy od planowanego w tym okresie oraz niższy o 1,5 mln zł w porównaniu do I połowy 2019 r. Spadek wyników był spowodowany głównie skutkami pandemii, w konsekwencji której nastąpiło istotne pogorszenie aktywności gospodarczej, istotna obniżka stóp procentowych i zwiększenie ryzyka kredytowego” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wpływ pandemii koronawirusa

Jak wskazał członek zarządu Tomasz Dąbrowski, pandemia COVID-19 sprawiła, że przez ostatnie miesiące mieliśmy do czynienia z pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną i rynkową. W I półroczu 2020 roku, cały sektor bankowy, podobnie jak Bank Pocztowy, zanotował niższe niż prognozowane wyniki finansowe.

Czytaj także: Bank Pocztowy stawia na robotyzację w dobie epidemii koronawirusa >>>

Spadek stóp procentowych

„Spadek stóp procentowych oraz istotne osłabienie aktywności gospodarczej sprawiły, że byliśmy zmuszeni zrewidować nasze pierwotne założenia dotyczące planu finansowego i wyników za ostatnie sześć miesięcy. Mimo podjętych działań mających na celu złagodzenie wpływu pandemii na działalność banku, wyniki I półrocza 2020 roku pozostają pod jej istotnym wpływem, a także według stanu wiedzy na chwilę obecną możemy założyć, że II półrocze będzie również trudne dla całego sektora” – powiedział Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 122,74 mln zł wobec 133,43 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 22,64 mln zł wobec 21,52 mln zł rok wcześniej.

„Trzykrotna obniżka stóp procentowych oraz istotny spadek akcji kredytowej w drugim kwartale br. spowodował wyraźny spadek przychodów odsetkowych, który dotyczył głównie osób fizycznych (-14,2%)” – wskazano w komunikacie.

Działania aktywizujące sprzedaż

Bank podkreśla, że w I połowie 2020 r. podejmował działania aktywizujące sprzedaż, m.in. wprowadzając do oferty kredytu gotówkowego nowe promocje oparte na stałej cenie, dedykowane wybranym grupom klientów oraz udostępniające konsolidację kredytów na atrakcyjnych warunkach cenowych – dostępnych zarówno w sieci własnej banku, jak również w sieci Poczty Polskiej.

„Na koniec czerwca br. wartość głównego elementu aktywów banku, tj. kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom, wyniosła 5 mld zł i wzrosła w porównaniu do I półrocza 2019 r. o 46,2 mln zł, jednak do stanu na 31.12.2019 r. obniżyła się, co także jest efektem sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią” – wskazał członek zarządu Paweł Kopeć.

Przychody Banku Pocztowego z tytułu kredytów i pożyczek

Przychody Banku Pocztowego z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosły 118,8 mln zł.

Bank podkreślił też, że w I półroczu 2020 r. wzrosły salda depozytów. Na dzień 30 czerwca 2020 r. depozyty klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) ulokowane na rachunkach i lokatach w banku wyniosły łącznie 5,84 mld zł wobec 5,59 mld zł na koniec 2019 r. Łącznie saldo depozytów detalicznych wzrosło o 262,5 mln zł, głównie za sprawą rosnącego salda rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (+350 mln zł r/r). Wartość depozytów klientów instytucjonalnych wyniosła 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o 410 mln zł względem stanu na 31 grudnia 2019 r.

„W I połowie 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa Bank Pocztowy został zmuszony do rewizji portfolio prowadzonych projektów, zawieszając niektóre przedsięwzięcia bądź ograniczając ich zakres. Realizowane były przede wszystkim te powiązane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 i rozwojem kanałów zdalnych, na które przeznaczono łącznie ok. 12 mln zł brutto. Do najistotniejszych można zaliczyć rozwój kanału cyfrowego EnveloBank i rozwój platformy do obsługi procesów sprzedaży (Market Cyfrowy) – działania wpisujące się jednocześnie w strategię większej cyfryzacji usług Banku Pocztowego – oraz 'Lady Robot’, czyli usprawnienie procesów operacyjnych banku i zwiększanie efektywności kosztowej poprzez robotyzację wybranych procesów, w tym obsługi klienta. Bank również wziął udział w udostępnieniu środków pomocowych dla Klientów w ramach tarczy finansowej PFR” – czytamy dalej w komunikacie.

Na koniec czerwca 2020 r. z usług Banku korzystało 917 tys. klientów detalicznych

Kontynuowano także przegląd portfolio klientów. Na koniec czerwca 2020 r. z usług Banku korzystało 917 tys. klientów detalicznych, w tym 898 tys. klientów indywidualnych oraz 19 tys. mikroprzedsiębiorców. W I półroczu 2020 r. bank kontynuował proces zamykania rachunków nieaktywnych – w ramach tych działań zamknięto ich 36 tys. szt., podano także.

„Mimo pandemii Bank Pocztowy w I półroczu intensywnie się zmieniał. Poszerzaliśmy nasze portfolio produktów i inwestowaliśmy w nowe produkty cyfrowe, co w długookresowej perspektywie wpłynie pozytywnie na kondycję banku. Cały czas będziemy prowadzić działania mające na celu wzrost dochodów, a także budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o naszą strategiczną współpracę z Pocztą Polską, realizując takie projekty, jak uruchomiony niedawno Mobilny Bankowiec. Nieustannie będziemy także poszukiwać obszarów, których optymalizacja przełoży się na niższe koszty” – podsumował Dąbrowski.

Aktualizacja strategii i modelu biznesowego

W konsekwencji zmian w otoczeniu makroekonomicznym i rynkowym spowodowanych skutkami pandemii, a także dotychczasowego stopnia realizacji aktualnej Strategii Banku na lata 2018-2022, czy wreszcie prac prowadzonych w ramach aktualizacji Planu Naprawy, Bank rozpoczął formalnie proces aktualizacji Strategii i modelu biznesowego. Zakończenie prac przewidziane jest w IV kwartale 2020 r., podano także.

„W dalszej części 2020 r. Bank Pocztowy planuje nadal koncentrować swoje działania na nowoczesnych rozwiązaniach, mających na celu podnoszenie zarówno komfortu klientów w kontakcie z bankiem, jak również ich bezpieczeństwa. W najbliższym czasie do już dostępnej w banku palety rozwiązań płatności mobilnych dołączy BLIK. W kolejnych krokach bank planuje zmianę w sposobie autoryzacji transakcji 3D Secure, zwiększającą bezpieczeństwo płatności kartami w internecie oraz wdrożenie wideoweryfikacji klienta w procesie w procesie kredytowym (Know Your Customer)” – zapowiedziała także instytucja.

Czytaj także: Mobilny Bankowiec: kredyt Banku Pocztowego weźmiesz u listonosza przez tablet >>>

Aktywa razem banku wyniosły 8,68 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 8,01 mld zł na koniec I kw. 2019.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews