Bank Pekao: zysk netto grupy w III kw. 2020 roku wyniósł 370,9 mln zł, powyżej oczekiwań

Bank Pekao: zysk netto grupy w III kw. 2020 roku wyniósł 370,9 mln zł, powyżej oczekiwań
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 370,9 mln zł z 656,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 355,1 mln zł.

Oczekiwania 10 biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 333,2 mln zł do 382 mln zł.

Zysk netto w III kwartale spadł 44 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy Banku Pekao wyniósł 916,9 mln zł i był o 38,1 proc. niższy niż rok wcześniej, głównie z powodu wyższych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 (około 562 mln zł wpływu na zysk netto).

Czytaj także: Wiceprezes Banku Pekao: klienci będą oczekiwali spersonalizowanej bankowości mobilnej >>>

Odpisy wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2020 roku 277,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 8 proc. wyższych odpisów na poziomie 301,7 mln zł (przedział oczekiwań od 271 mln zł do 335 mln zł). Odpisy wzrosły 58 proc. rdr i spadły 42 proc. kdk.

Rezerwy związane z COVID-19

Bank podał, że zawiązał w III kwartale 148 mln zł rezerw związanych z COVID-19.

Koszty ryzyka po trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 0,91 proc. i były wyższe rdr o 0,50 p.p. z powodu zawiązania wyższych rezerw związanych z pandemią wirusa COVID-19.

Koszty ryzyka

W III kwartale koszty ryzyka wynosiły 0,7 proc.

Bank podał, że w III kwartale udział klientów objętych wakacjami kredytowymi obniżył się z 6 proc. do 2 proc. portfela kredytów detalicznych oraz z 4 proc. do 1 proc. portfela kredytów mikroprzedsiębiorstw i MŚP.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.203,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.201,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.170 – 1.232 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 14 proc. rdr i 12 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 595,1 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 597,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 591,3 mln zł do 606 mln zł). Wynik z opłat i prowizji spadł 7 proc. rdr i wzrósł 5 proc. kdk.

Poprawa wyników z działalności komercyjnej

Bank podał, że odnotował w III kwartale 2020 roku poprawę wyników z działalności komercyjnej, w tym widoczny wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich wspierany przez kanały zdalne, wzrost finansowania w obszarze segmentów mikro oraz MŚP, a także w obszarze leasingu i faktoringu.

„W obliczu wyzwań, jakie cały czas stawia pandemia kontynuowaliśmy ostrożną politykę kredytową i aktywnie pracowaliśmy nad dostosowaniem bazy kosztowej do wymagającego otoczenia, w jakim działa sektor bankowy” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Leszek Skiba, p.o. prezesa Pekao.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w III kwartale 849,0 mln zł, czyli były 3 proc. poniżej oczekiwań (872,4 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Działania poprawiające efektywność

Bank podał, że epidemia COVID-19 spowodowała, że jeszcze mocniej skoncentrował się na działaniach poprawiających efektywność.

Zakres redukcji i optymalizacji kosztów był szeroki i obejmował m.in.: marketing, podróże służbowe, usługi konsultingowe, centralizację działań w wielu obszarach.”Optymalizowana była konsekwentnie sieć oddziałów tak, by lepiej dopasować ją do zmieniających się oczekiwań klientów i rozwoju cyfrowych kanałów sprzedaży.

„Nacisk został położony na zwiększenie rentowności produktów i cross-selling” – napisano w komunikacie prasowym.

Wskaźnik C/I w trzecim kwartale wynosił 44,2 proc.

Suma bilansowa banku wzrosła o 16,8 proc. rdr do 232 mld zł, w tym zanotowano wzrost zobowiązań wobec klientów o 18,8 proc. oraz wzrost kluczowych produktów kredytowych, w tym kredytów hipotecznych o 6,6 proc.

W segmencie bankowości detalicznej w III kwartale 2020 roku Pekao otworzył ponad 124 tys. rachunków i tym samym odnotował 53 proc. wzrost w porównaniu do II kwartału 2020 roku. Od początku roku otwartych zostało 331 tys. kont, a poziom sprzedaży był zbliżony do analogicznego okresu 2019 roku.

Na koniec września 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wzrósł do 18,8 proc., a Tier1 zwiększył się do 16,8 proc.

Pekao szacuje, że koszty ryzyka w 2020 roku wyniosą ok. 1 proc.

Bank Pekao szacuje, że koszty ryzyka w całym 2020 roku wyniosą około 1 proc., a następnie będą stopniowo obniżać się w 2021 roku – poinformował wiceprezes banku Marcin Gadomski.

„Szacujemy, że koszty ryzyka w tym roku sięgną poziomu około 100 bps, a następnie będą stopniowo obniżać się w 2021 roku i znormalizują się w 2022 roku” – powiedział Gadomski.

Nasz portfel kredytów do tej pory zachowuje się dobrze, a dużą część rezerw (blisko 700 mln zł w trzech kwartałach 2020 roku) utworzyliśmy na ewentualne pogorszenie portfela w przyszłości w związku z COVID-19. Daje nam to znaczącą poduszkę do wykorzystania w razie trudniejszej sytuacji gospodarczej w następnych kwartałach.

Poinformował, że pomimo stopniowej odbudowy aktywności ekonomicznej w ostatnich miesiącach, trudno w obliczu obecnej drugiej fali epidemii precyzyjnie przewidzieć wpływ COVID-19 na gospodarkę i sytuację biznesową klientów Pekao, a co za tym idzie, również na koszty ryzyka.

Gadomski ocenił, że ważnym elementem wpływającym na ograniczenie kosztów ryzyka w sektorze są programy dla przedsiębiorstw, które wspierają ich pozycję płynnościową.

Pekao spodziewa się w kolejnych kwartałach odbudowy wyniku odsetkowego

Bank Pekao spodziewa się stopniowej odbudowy wyniku odsetkowego z poziomu, który odnotował w III kwartale 2020 r. – poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

„Spodziewamy się stopniowej odbudowy wyniku odsetkowego z poziomu, który odnotowaliśmy w III kwartale 2020 r.” – powiedział Kubiak.

„Z jednej strony, wpływ obniżek stóp procentowych na wiosnę o łącznie 140 bps nie powinien już oddziaływać negatywnie na wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach. Z drugiej strony, wzrost wyniku odsetkowego powinien być wspierany stopniowym odbiciem akcji kredytowej oraz działaniami mającymi na celu poprawę marży odsetkowej zarówno po stronie kredytów, jak i depozytów, oczywiście przy założeniu braku eskalacji sytuacji pandemicznej w Polsce i Europie” – dodał.

Bank Pekao chce poprawić wyniki w 2021 r.

Bank Pekao chce poprawić wyniki finansowe w 2021 roku i podtrzymuje, że spadek zysku w 2020 roku może wynieść do 50 proc. w stosunku do ubiegłego roku – poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

„Podtrzymujemy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że spadek zysku w tym roku może wynieść do 50 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Chcemy poprawić wynik finansowy w 2021 roku, natomiast należy pamiętać, że będzie on już w pełni odzwierciedlał całoroczny efekt obniżki stóp procentowych oraz sytuację ekonomiczną, na którą cały czas może oddziaływać epidemia” – powiedział Kubiak.

„Z pewnością w naszym przypadku istotnym elementem jest to, iż w tym roku Bank Pekao utworzył najwięcej w sektorze tzw. rezerw „COVID-owych” na ryzyko kredytowe, co stanowi bufor na przyszłe potencjalne straty kredytowe w wyniku pandemii i powinno pomóc ograniczyć skalę kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach” – dodał.

Poinformował, że Pekao zintensyfikowało działania po stronie kosztowej, aby częściowo ograniczyć negatywne efekty zmiennej aktywności gospodarczej i obniżki stóp na stronę dochodową.

Bank Pekao nie planuje skupu akcji własnych

Bank Pekao nie planuje przeprowadzać skupu akcji własnych, celem banku jest zachowanie bardziej stabilnej polityki dywidendowej – poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

„Polityka dywidendowa banków czy polityka skupu akcji jest w tej chwili bardzo mocno zdeterminowana przez ograniczenie regulacyjne. Czekamy na decyzje w tym zakresie, komentarze są różne, sytuacja się dynamicznie zmienia” – powiedział Kubiak.

Naszym celem jest zachowanie bardziej stabilnej polityki dywidendowej, która pozwoli na dobre zwroty z naszych akcji. Na ten moment nie planujemy skupu akcji, bo zapowiedzi regulatorów w tym zakresie są dosyć konserwatywne.

Chęć przeprowadzenia skupu akcji sygnalizował wcześniej PKO BP.

Pekao skupia się na wzroście organicznym, nie prowadzi rozmów z Alior Bankiem

Bank Pekao skupia się na wzroście organicznym, nie prowadzi rozmów w sprawie fuzji z Alior Bankiem – poinformował także Tomasz Kubiak.

„My traktujemy fuzje jako jeden z wariantów, ale na tym etapie, pracując nad strategią na pewno koncentrujmy się na wzroście organicznym, więc nie prowadzimy rozmów z Alior Bankiem” – powiedział Kubiak.

„Wyniki Pekao w III kw. lekko pozytywne, koszty ryzyka relatywnie niskie”

Analitycy oceniają wyniki banku lekko pozytywnie, wskazują na dobrą dyscyplinę kosztową w banku oraz relatywnie niskie koszty ryzyka.

DM BDM:

„(…) Pozytywnie zaskoczyły przede wszystkim rezerwy (-8 proc. vs. konsensus), a także koszty (-3 proc. vs. konsensus). Słabsze były natomiast pozostałe przychody, nieco wyższa od oczekiwań była także efektywna stopa podatkowa (23 proc. bez podatku bankowego).

Wynik odsetkowy oraz prowizyjny były zgodne z oczekiwaniami. Bank zawiązał także łącznie 30 mln zł rezerw na walutowe kredyty hipoteczne (z czego 25 mln zł w saldzie rezerw, a 5 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych).

Wyniki Pekao za III kwartał 2020 r. odbieramy lekko pozytywnie przede wszystkim ze względu na dobrą dyscyplinę kosztową oraz koszty ryzyka, które były relatywnie niskie, nawet pomimo uwzględnienia dodatkowych rezerw na COVID oraz na walutowe kredyty hipoteczne.

W naszym przekonaniu nie zmieniają one jednak krótko- i średnioterminowego postrzegania banku. Wynik odsetkowy w 3 kwartale 2020 roku był niższy kdk, ale prawdopodobnie na przełomie 3 i 4 kwartału 2020 roku zaliczył dołek, powrót do aktywności w 3 kwartale wspierał F&C, koszty pozostają pod kontrolą, a jakość aktywów nie ulega istotnemu pogorszeniu.

Kluczowym elementem pozostaje jednak w dalszym ciągu skala rozwoju pandemii i jej wpływ na gospodarkę, co znajdzie odzwierciedlenie w kosztach ryzyka.(…)”

Źródło: PAP BIZNES