Bank Pekao z najszerszym pakietem możliwości zdalnego podpisywania dokumentów

Bank Pekao z najszerszym pakietem możliwości zdalnego podpisywania dokumentów
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia koronawirusa wymogła na instytucjach finansowych szybkie dostosowanie się do zdalnej obsługi klientów nie tylko indywidualnych, ale również firmowych i tych największych - korporacyjnych. Współpraca biznesu z bankiem wymaga częstej wymiany dokumentów, dlatego Pekao rozszerzyło nie tylko spektrum akceptowanych rodzajów podpisów, ale również typów dokumentów przekazywanych w postaci elektronicznej. Bank Pekao uprościł też szereg procesów dotyczących zdalnego kontaktu na linii bank - klient firmowy.
.@BankPekaoSA honoruje pięć rodzajów podpisów dokumentacji przekazywanej przez klientów poprzez bankowość internetową #BankPekao

Bank Pekao jako jeden z pierwszych w sektorze uruchomił dla klientów z segmentu korporacji oraz MŚP proste i bezpieczne podpisywanie umów, aneksów, a także składanie dyspozycji poprzez bankowość internetową. Klienci biznesowi mogą w ten sposób całkowicie zdalnie zawierać umowy dotyczące najszerszego na rynku spektrum produktów, m.in. rachunków, kart, kredytów, gwarancji czy akredytyw. Proces obejmuje umowy zawierane lub zmieniane w formie pisemnej, w tym również pod rygorem nieważności.

Bank Pekao honoruje pięć rodzajów podpisów dokumentacji przekazywanej przez klientów poprzez bankowość internetową

Ponadto, Bank Pekao honoruje aż pięć rodzajów podpisów dokumentacji przekazywanej przez klientów poprzez bankowość internetową, takich jak: podpisy elektroniczne służące do uwierzytelnienia użytkownika w bankowości internetowej, podpisy kwalifikowane, podpisy odręczne przekazywane na skanach oraz – wdrożone ostatnio – podpis zaufany i wynikający z nowej funkcjonalności e-dowodu podpis osobisty. Dwa ostatnie warianty autoryzacji dokumentów Pekao wdrożyło jako pierwszy bank w Polsce.

– Nasze zespoły ekspertów nieustannie pracują, aby klienci Pekao mogli w prosty i bezpieczny sposób załatwić niezbędne formalności bankowe. Wprowadziliśmy liczne usprawnienia, by właściciele firm mieli pełną możliwość korzystania z naszych usług – niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Z uwagi na obecną sytuację wiele osób pracuje zdalnie, zatem rozwiązania technologiczne powinny zmierzać w właśnie tym kierunku – wyjaśnia Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Czytaj także: Pekao jako pierwszy bank w Polsce umożliwia klientom firmowym podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem >>>

Klienci z segmentu MŚP i korporacji zyskali też szereg udogodnień, które pozwolą im załatwić niezbędne formalności z domu. Jednym z nich jest wprowadzony przez Bank Pekao jednorazowy wniosek, umożliwiający składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Usprawni on znacznie wymianę dokumentów na linii klient-bank. Klienci firmowi mogą teraz skorzystać również z możliwości zdalnej edycji kart wzorów podpisów, np. składając podpis nowego reprezentanta firmy poprzez bankowość internetową. Ci, którzy nie korzystali wcześniej z serwisu PekaoBiznes24, zyskali dostęp do jego okrojonej wersji, aby nie musieli udawać się do placówki banku po papierowy dokument. Wersja obejmuje widok wyciągów bankowych i historię operacji.

– To nie koniec usprawniania procesów i rozwoju zdalnych form obiegu dokumentacji pomiędzy klientami a Bankiem Pekao. Pracujemy obecnie nad udostępnieniem nowej funkcjonalności w bankowości internetowej, przeznaczonej do podpisywania dokumentów – zapowiada Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Źródło: Bank Pekao SA