Bank Pekao wspiera emisję pierwszych obligacji zrównoważonego rozwoju na polskim rynku

Bank Pekao wspiera emisję pierwszych obligacji zrównoważonego rozwoju na polskim rynku
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao jest współorganizatorem, dealerem i współprowadzącym książkę popytu dla pierwszej na polskim rynku emisji obligacji zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked bonds). Wyemitowane przez Tauron Polska Energia obligacje o łącznej wartości 1 mld PLN zostaną przeznaczone na transformację energetyczną Grupy w ramach Zielonego Zwrotu Taurona.

Datę emisji 5-letnich obligacji zaplanowano na 30 października 2020 roku. Obligacje o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 PLN zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. W realizacji transakcji Tauron wspiera konsorcjum banków, pośród których znajdują się: Santander Bank Polska, Bank Pekao S.A., PKO BP oraz Erste Group Bank.

W dzisiejszych czasach inwestorzy lokują środki bardziej świadomie i coraz częściej zwracają uwagę na to, jakie cele realizują zainwestowane przez nich pieniądze.

– Wspierając pierwszą emisję obligacji zrównoważonego rozwoju, nie tylko pomagamy klientowi w sfinansowaniu zielonych inwestycji, ale także przyczyniamy się do zwiększenia świadomości rynku kapitałowego i wpływamy na postawy inwestorów. Te działania będą procentować w przyszłości – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenia produkcji energii z OZE

Pozyskane z emisji obligacji Taurona środki przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia produkcji energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Zgromadzony kapitał może zostać przeznaczony na: finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów OZE, finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy Tauron związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną oraz refinansowanie zadłużenia Grupy Tauron zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć.

Czytaj także: OZE: nowy prezes Taurona zapowiada przyspieszenie tzw. zielonego zwrotu >>>

– Środki uzyskane z obligacji będą jednym z motorów napędowych Zielonego Zwrotu TAURONA. Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 roku redukcja emisji sięgnie ponad 50 procent. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności niewęglowej Grupy – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Innowacyjny instrument finansowy

Obligacje zrównoważonego rozwoju to innowacyjny instrument finansowy, w ramach którego emitent uzgadnia szereg mierzalnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. Warunki obligacji zmieniają się w zależności od tego, czy cele zostaną osiągnięte. Zmiany te dotyczą kuponu obligacji, czyli zwiększenia odsetek należnych od obligacji, jeżeli emitent nie zrealizuje określonych celów w uzgodnionym terminie.

– Warto zaznaczyć, że warunki emisji niniejszych obligacji zawierają innowacyjną formułę obligującą TAURON do spełnienia określonych zobowiązań w zakresie redukcji emisyjności i wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu energii. To pokazuje, że nasza strategia to nie tylko zapisy, ale przede wszystkim realne działania które prowadzą do wyznaczonych celów – mówi Marek Wadowskiwiceprezes zarządu ds. finansów TAURON Polska Energia. – Cieszymy się, że na polskim rynku są instytucje finansowe wspierające TAURON w tej drodze dodaje.

W obligacjach Taurona zastosowane zostało oprocentowanie zmienne

W obligacjach Taurona zastosowane zostało oprocentowanie zmienne w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 135 punktów bazowych. W zależności od osiągniętych celów, może się ono jednak zmienić. W warunkach emisji obligacji ustalone zostały następujące wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem: wskaźnik redukcji emisji (cel: średniorocznie o 2 proc.) oraz wskaźnik zwiększenia mocy OZE (cel: średniorocznie o 8 proc). W przypadku niezrealizowania jednego celu marża zostanie podwyższona o 5 punktów bazowych w stosunku do marży bazowej, a w przypadku dwóch jednocześnie – o 10 punktów bazowych.

– Benchmarkowa emisja obligacji Tauron Polska Energia w formule ‘SDG-linked’, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, w istotny sposób przyczynia się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego i czyni ten rynek bardziej atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych. W środowisku bardzo niskich stóp procentowych i niepewności związanej z pandemią obligacje korporacyjne spółek o silnych fundamentach stanowią z pewnością ciekawą alternatywę inwestycyjną dla konserwatywnych inwestorów. Kwestie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz właściwie zaadresowanych akcentów w tworzeniu i wypełnianiu ładu korporacyjnego stają się czynnikami niezbędnymi, by budować zaufanie inwestorów – tłumaczy Piotr Wochniak, dyrektor Biura Rynków Kapitałowych i Współpracy z Instytucjami Finansowymi w Banku Pekao S.A.

Czytaj także: Bez sektora prywatnego polska zielona transformacja się nie uda >>>

Bank Pekao angażuje się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów, realizację przedsięwzięć ekologicznych oraz finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Bank posiada ekspozycję na zielone inwestycje (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) na poziomie blisko 8 mld PLN. W 2019 roku Pekao podpisało umowy na finansowanie efektywności energetycznej i OZE na kwotę 1,2 mld PLN., m.in. w ramach konsorcjum udzieliło kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, Potęgowo na Pomorzu. W tym samym roku Pekao Leasing pozyskał 100 mln EUR z EBI na sfinansowanie inwestycji MŚP, które posłużyły m.in. poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE. W ubiegłym roku bank wsparł także emisję obligacji Tramwajów Śląskich o łącznej wartości 328 mln PLN w celu sfinansowania rozwoju infrastruktury tramwajowej oraz zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej.

Źródło: Bank Pekao SA