Bank Pekao: walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie do 3,21 zł dywidendy na akcję; warunkiem zgoda KNF

Bank Pekao: walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie do 3,21 zł dywidendy na akcję; warunkiem zgoda KNF
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Piątkowe walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o wypłacie do 3,21 zł dywidendy na akcję. Wypłata jest uzależniona od stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych oraz zalecenia nadzorczego dla Banku Pekao w drugiej połowie 2021 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 171.791.011 ważnych głosów, stanowiących ok. 65,45 proc. kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 162.648.792 głosy. Nie było głosów „przeciw”, natomiast 9.142.219 wstrzymało się.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, gdy KNF zezwoliła, by do 75 proc. zysku banku mogłoby być przeznaczone na wypłatę dywidendy, Pekao wypłaci akcjonariuszom kwotę 842,5 mln zł, co dawałoby 3,21 zł dywidendy na akcję.

Czytaj także: GPW: dywidendę w 2021 r. planuje więcej spółek niż przed rokiem, wypłacić mogą łącznie 25,4 mld zł; banki czekają na ruch KNF >>>

W przypadku, gdyby KNF dopuściła, by na dywidendę trafiło do 50 proc. zysku za 2020 roku, dywidenda wyniesie 2,14 zł, co dawałoby łączną kwotę 561,7 mln zł.

Gdyby KNF zgodziła się na przeznaczenie do 25 proc. zysku za 2020 rok, dywidenda z akcji Pekao wyniesie 1,07 zł, czyli łącznie 280,8 mln zł.

W przypadku zgody Komisji, dniem dywidendy będzie 10 września, a jej wypłata nastąpi 29 września.

Co w przypadku braku zgody KNF?

Jeśli KNF nie wyrazi zgody na wypłatę dywidendy, zysk netto za 2020 rok w wysokości 1,13 mld zł zostanie podzielony na 283,9 mln zł z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy, a 842,5 mln zł pozostanie niepodzielone – co zakładała także wcześniejsza rekomendacja zarządu banku.

Zgodnie z uchwałą, zarząd podejmie uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się warunków wypłaty dywidendy najpóźniej 2 września 2021 r., przy czym w przypadku braku wydania do 31 sierpnia 2021 r. (włącznie) stanowiska KNF oraz zalecenia KNF, żaden z warunków wypłaty dywidendy nie ulega spełnieniu.

Czytaj także: PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 zł dywidendy na akcję Banku Pekao >>>

Wniosek o warunkową wypłatę dywidendy złożyło w czwartek PZU, jako 20-proc. akcjonariusz Banku Pekao.

Stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej banków

16 grudnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej m.in. banków komercyjnych. KNF uznała za konieczne wstrzymanie przez banki wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku.

Równocześnie KNF wskazała, że stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie, po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Źródło: PAP BIZNES