Bank Pekao sfinalizował sprzedaż Domu Inwestycyjnego Xelion

Bank Pekao sfinalizował sprzedaż Domu Inwestycyjnego Xelion
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao S.A. podpisał przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. na rzecz Quercus TFI S.A. (działającego za pośrednictwem spółki zależnej, Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o.).

Wartość transakcji dla Banku Pekao wyniosła 41,6 mln zł, na co złożyły się: wartość bazowa ceny, wartość środków pieniężnych Xelion wypłaconych na rzecz banku w ramach transakcji oraz wypracowany przez Xelion zysk netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do daty zamknięcia transakcji.

W grudniu 2020 r. została zawarta przedwstępna, warunkowa umowa sprzedaży. Sfinalizowanie transakcji nastąpiło po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód regulacyjnych, a także wypłacie środków pieniężnych Xelion na rzecz Banku Pekao.

Nieznaczny, pozytywny wpływ na wynik Grupy Banku Pekao w IV kw.

Realizacja transakcji będzie miała nieznaczny, pozytywny wpływ na wynik Grupy Banku Pekao w IV kwartale 2021 roku.

Realizacja transakcji sprzedaży udziałów w Xelion stanowi dopełnienie procesu integracji działalności maklerskiej w Grupie Banku Pekao, zapoczątkowanego w 2018 roku, w ramach którego Dom Maklerski Pekao skonsolidował działalność maklerską prowadzoną wcześniej przez Centralny Dom Maklerski S.A., a także przez Pekao Investment Banking S.A. w zakresie obsługi klienta instytucjonalnego.

Czytaj także: Quercus TFI przejmuje Dom Inwestycyjny Xelion, jest zgoda KNF >>>

Sprzedaż DI Xelion pozwala na maksymalizację wartości spółki z perspektywy Banku Pekao i wykorzystanie środków finansowych z realizacji transakcji na dalszy dynamiczny rozwój banku w strategicznych obszarach.

– W szczególności na umacnianie naszej wiodącej pozycji w obszarze zarządzania aktywami, skupionego wokół oferty bankowości prywatnej i Pekao TFI. Całemu zespołowi Xelion jeszcze raz dziękujemy za wieloletni wkład w rozwój spółki w strukturach Grupy Banku Pekao – powiedział Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Pekao Investment Banking S.A. pełnił rolę doradcy transakcyjnego, a CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Sp.k. pełnił rolę doradcy prawnego banku w związku z transakcją. Sadkowski i Wspólnicy Sp.k. pełnił rolę doradcy prawnego Quercus.

Źródło: Bank Pekao SA