Bank Millennium: lokaty strukturyzowane w aplikacji mobilnej

Bank Millennium: lokaty strukturyzowane w aplikacji mobilnej
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium udostępnił w aplikacji mobilnej możliwość otwierania i obsługi lokat strukturyzowanych, dodał też do aplikacji opcję uzupełniania ankiety MiFID, której wypełnienie pozwala klientowi lepiej ocenić swoją wiedzę i doświadczenie inwestycyjne.

Bank odświeżył też dodatkowo proces w serwisie internetowym Millenet, by otwieranie lokaty strukturyzowanej było równie intuicyjne i wygodne w obu kanałach.

– Stopniowo udostępniamy klientom kolejne produkty inwestycyjne w bankowości mobilnej. Chcemy, by zarządzanie pieniędzmi było dla nich jeszcze wygodniejsze i by również w aplikacji mieli szeroki wybór produktów, w których mogą ulokować swoje oszczędności mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Alternatywa dla standardowej lokaty bankowej

W dobie niskich stóp procentowych klienci coraz częściej szukają alternatywy dla standardowej lokaty bankowej.

– Mimo iż nadal ponad połowa aktywów finansowych gospodarstw domowych lokowana jest na standardowych lokatach bankowych, w ostatnich miesiącach widoczne są zmiany nawyków oszczędnościowych Polaków, co znajduje odzwierciedlenie np. w zwiększonym napływie do funduszy inwestycyjnych. Klienci chętniej też sięgają po takie produkty jak lokata strukturyzowana, pozwalające oczekiwać potencjalnie wyższych zysków, charakteryzujące się 100% ochroną kapitału w przypadku utrzymania produktu do końca inwestycji. Teraz, dzięki aplikacji mobilnej, mogą z nich skorzystać w dowolnym miejscu i czasie – mówi Tomasz Pol, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium.

Lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane to produkty, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w wysokości 100% obowiązuje przez cały okres trwania produktu, przy założeniu utrzymania produktu do dnia zapadalności) oraz inwestycji na rynkach finansowych (potencjalnie wyższe zyski niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Wykorzystują możliwości wielu rynków i są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela oszczędności. Pośrednio umożliwiają dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów.

Czytaj także: Aplikacja mobilna Banku Millenium w Huawei AppGallery >>>

Oprocentowanie lokat strukturyzowanych uzależnione jest od wartości instrumentu bazowego wskazanego w warunkach lokaty strukturyzowanej, którym może być m.in. waluta, surowce, akcje, indeksy giełdowe.

Wyniki ostatnio zakończonych lokat strukturyzowanych Banku Millennium

Wyniki ostatnio zakończonych lokat strukturyzowanych Banku Millennium (w skali inwestycji czyli 18-stu miesięcy):

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs LI – zysk z lokaty wyniósł 2,8966%

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs L – zysk z lokaty wyniósł 3,0638%

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLIX – zysk z lokaty wyniósł 2,7200%

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLVIII – zysk z lokaty wyniósł 3,7540%

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLVII  – zysk z lokaty wyniósł 4,2032%

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs XLVI – zysk z lokaty wyniósł 4,3432%

Ankieta MIFiD to dokument przekazywany do wypełnienia klientom, którzy chcą korzystać z produktów inwestycyjnych. Celem ankiety jest wskazanie instrumentów i produktów oraz usług finansowych, które są adekwatne dla klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu.

Źródło: Bank Millennium