Bank Millennium: 1331,87 mln zł straty netto w 2021 roku

Bank Millennium: 1331,87 mln zł straty netto w 2021 roku
Fot. stock.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium odnotował 1 331,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 22,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowana strata netto wyniosła 1 331,9 mln zł w 2021 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 713,14 mln zł wobec 2 583,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 830,61 mln zł wobec 746,06 mln zł rok wcześniej.

Rekordowa sprzedaż nowych kredytów hipotecznych

„W 2021 roku osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne i biznesowe, aktywnie zarządzając i łagodząc ryzyka związane z działalnością bankową. Był to rok wysokiego wzrostu detalicznej akcji kredytowej, do czego przyczyniła się rekordowa sprzedaż nowych kredytów hipotecznych oraz ożywienie w sprzedaży pożyczek gotówkowych. Jak przystało na lidera doświadczeń klienta w świecie cyfrowym, liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej przekroczyła 2,3 mln (wzrost o 10% r/r), a klientów mobilnych 1,9 mln (wzrost o 16% r/r)” – napisał prezes Joao Bras Jorge w liście dołączonym do raportu rocznego.

Bank zwiększył podstawowe przychody (przychody z tytułu odsetek i prowizji) i obniżył koszty operacyjne.

„Poprawiła się jakość portfela kredytowego, co pozwoliło na obniżenie kosztów ryzyka kredytowego. Strata finansowa w wysokości 1 332 mln zł spowodowana była utworzeniem rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (bez Euro Banku) w wysokości 2 086 mln zł, dodatkowymi kosztami poniesionymi z tytułu indywidualnych ugód z kredytobiorcami kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich i kosztami prawnymi. Po skorygowaniu wyniku o wymienione rezerwy i koszty, zysk netto grupy wyniósłby 1 098 mln zł netto” – dodał.

Czytaj także: Bank Millennium: 508,9 mln zł straty netto w IV kw. 2021 roku >>>

Bank zapewnił, że „inicjatywy już rozpoczęte i pozytywne trendy już zaobserwowane w tym roku będą miały pozytywny wpływ na wyniki operacyjne w przyszłości”.

„W szczególności, dalsze kwartały prawdopodobnie przyniosą kontynuację pozytywnych trendów w zakresie wyniku z odsetek i marży odsetkowej netto (NIM), ponieważ zacznie być odczuwalny pełny wpływ wyższych stóp procentowych. Prawdopodobnie istotnie zrekompensuje to mniej pozytywną dynamikę oczekiwaną w kosztach operacyjnych, gdzie pewne dodatkowe obciążenia mogą, z pewnym prawdopodobieństwem, spowodować inflacyjne presje na koszty oraz, zgodnie z informacjami medialnymi, prawdopodobny istotny wzrost składek na BFG w 2022 roku” – czytamy dalej w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 103,91 mld zł na koniec 2021 r. wobec 97,32 mld zł na koniec 2020 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 1357,45 mln zł wobec 18,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.