Bank: Loża komentatorów – maj 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

CZY W OBLICZU MOCNEGO ZŁOTEGO I NISKIEJ DYNAMIKI CEN, MOŻLIWE BĘDZIE OSIĄGNIĘCIE CELU INFLACYJNEGO NBP NA 2015 R?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Ostatni raz RPP zmieściła się w widełkach celu inflacyjnego ponad 2 lata temu – w styczniu 2013 r. Trudno jednak uznać to za jego realizację. De facto był to okres przejściowy – inflacja wówczas szybko przeskoczyła z poziomów powyżej celu z lat 2011-2012 do obecnych poniżej celu. W przedziale spełniającym cel inflacyjny utrzymywała się wyłącznie przez 4 miesiące, będąc w wyraźnym trendzie spadkowym. I choć sama RPP stwierdza w Założeniach polityki pieniężnej na 2015r., że w ciągu ostatnich ponad 10 lat realizacji strategii udało się zapewnić stabilność cen (średni poziom inflacji CPI w Polsce wyniósł 2,7 proc. rocznie, a więc był zbliżony do założonego celu NBP), to należy mieć świadomość, że ta korzystna średnia składa się w głównej mierze z obserwacji albo powyżej, albo poniżej przedziału celu inflacyjnego, a obserwacji z pożądanym poziomem inflacji jest stosunkowo niewiele. Sama RPP niezbyt rygorystycznie kieruje się obowiązującym ją celem inflacyjnym. Z perspektywy celu inflacyjnego stopy procentowe NBP pozostawały na zbyt wysokim poziomie przez cały 2014 r. Na tę sytuację nałożyły się dodatkowo w IV kw. ub.r. ograniczenia w polskim eksporcie na Wschód, wspomagające obniżkę cen na rynku krajowym oraz spadek cen surowców energetycznych, będących jednym z głównych komponentów importu. Dodatkowo, po uruchomieniu programów luzowania ilościowego przez EBC, rozpoczęła się w 2015 r. aprecjacja złotego do euro. Wszystkie te czynniki powodują, że stopa inflacji na koniec 2015 r. najprawdopodobniej ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego RPP.

 

Dariusz Winek
dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ

Zgodnie z obecnymi prognozami o dojściu inflacji do celu inflacyjnego NBP możemy mówić nie wcześniej niż w 2017 r. Do III kw., a może nawet i do października 2015 r., najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z deflacją. Ewentualny wzrost inflacji pod koniec roku i na początku 2016 r. – głównie za sprawą efektu niskiej bazy związanego ze spadkami cen paliw obserwowanych w końcu 2014 r. – może zbliżyć poziom inflacji w okolice dolnej granicy celu (1,5 proc.). Średniorocznie inflacja w 2015 r. wyniesie ok. 0,6-0,8 proc., wobec 0 proc. w 2014 r. Niestety prognozowana ścieżka inflacji przesuwa się w dół, bo jeszcze miesiąc temu średnioroczna inflacja zgodnie z medianą prognoz ekonomistów dla NBP wynosiła -0,5 proc. Dodatkowo obserwowane od drugiej połowy lutego umocnienie złotego w relacji do euro sięgnęło już 9 proc. i nawet przyspieszyło w kwietniu. Może to budzić pewien niepokój, bo skala aprecjacji jest już dość silna, choć na razie próby zejścia kursu poniżej 4 zł za euro nie wywołały jeszcze dalszego skokowego umocnienia złotego. Spadek kursu złotego poniżej 3,85 oznaczałby – według badań NBP – nieopłacalność eksportu dla więcej niż połowy eksporterów. Musiałoby to odbić się na osłabieniu eksportu, a tym samym i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI