Bank i Klient: Zrównoważona poprawa nastrojów

Bank i Klient: Zrównoważona poprawa nastrojów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najnowsze badanie koniunktury w sektorze bankowym przyniosło nieco ponad dwupunktowy wzrost indeksu PENGAB. Zmiana ta wynika z niewielkiej, jednak uogólnionej poprawy tak ocen, jak i prognoz na wszystkich monitorowanych rynkach.

– Prognozy sześciomiesięczne wskazują na utrzymanie obecnego trendu w aktywności klientów na rynku bankowym. W lipcu zaobserwowano niewielki spadek prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarki oraz gospodarstw domowych oraz równie nieznaczną poprawę przewidywań sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw – wskazuje dr Marcin Idzik z TNS Kantar, twórca badania.

– Na zmianie indeksu Pengab w największym stopniu zaważyły lepsze oceny w obszarze inwestycyjnych i obrotowych kredytów dla przedsiębiorstw oraz wzrost wskazań w zakresie depozytów bieżących wśród klientów indywidualnych. Prognozy długoterminowe w zakresie stanu gospodarki, sytuacji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wykazują tylko nieznaczne wahania względem wskazań z poprzedniego miesiąca, można zatem mówić o stabilizacji ocen – dodaje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Jeśli chodzi o prognozy krótkoterminowe, to zaobserwowano niewielkie korekty we wszystkich obszarach, co sumarycznie wpłynęło na wzrost głównego wskaźnika prognoz również o 2 pkt.

Dobra ocena kredytów gospodarstw domowych

W przypadku produktów oszczędnościowych ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych wzrósł – w porównaniu do czerwcowej analizy – o 2 pkt. Saldo ocen depozytów bieżących i terminowych gospodarstw domowych wzrosło odpowiednio o 12 i 4 pkt.

Najwyższy wzrost kredytów inwestycyjnych

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI