Bank i Klient: Znaczny wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

Bank i Klient: Znaczny wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według najnowszego raportu AMRON-SARFiN, w I kw. 2017 r. zanotowano istotny wzrost akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym. W okresie od stycznia do marca klienci podpisali łącznie 50 238 umów o kredyt mieszkaniowy, czyli o blisko 20% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość nowo udzielonych kredytów również była znacząco wyższa i wyniosła 11,010 mld zł – o 12,58% więcej w ujęciu kwartalnym.

I kw. nowego roku z reguły nie jest okresem, w którym można zaobserwować istotne pobudzenie na rynku kredytów mieszkaniowych. Tym razem jednak cykliczność ta została zaburzona. Znacząco wyższe wyniki w zakresie liczby nowych kredytów mieszkaniowych – o ponad 8,3 tys. sztuk i ich wartości – o 1,2 mld zł w ujęciu kwartalnym to przede wszystkim konsekwencja szczególnie wysokiego popytu na dopłaty w ramach dobiegającego już końca programu Mieszkanie dla Młodych. Oprócz tego czynnika, zdaniem analityków Centrum AMRON, finansowaniu zakupu mieszkań kredytem w pierwszych trzech miesiącach br. sprzyjały także nadal historycznie najniższe stopy procentowe, poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych, niskie oprocentowanie depozytów, skłaniające coraz częściej do lokowania nadwyżek finansowych w nieruchomościach w celach inwestycyjnych, systematyczny spadek bezrobocia i – co za tym idzie – poprawa nastrojów i ufności konsumenckiej. Jednocześnie trzeba podkreślić, że oprocentowanie kredytów mieszkaniowych pozostało na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego kwartału. Średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) w I kw. 2017 r. minimalnie wzrosła i w marcu wyniosła 2,14% – wzrost wyniósł zaledwie 0,04 pkt. proc. w porównaniu do grudnia 2016 r. Stawka WIBOR 3M pozostała na poziomie 1,73%, wobec czego przeciętne oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec I kw. 2017 r. wyniosło 3,84%. Sprzyjające warunki do zakupu mieszkań na kredyt znalazły odzwierciedlenie w obliczanym w raporcie Indeksie Dostępności Mieszkaniowej, który osiągnął rekordowo wysoki poziom 208,14 pkt. i był wyższy niż wskaźnik na koniec 2016 r. o 11,33 pkt. Po I kw. br. całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniósł 390,1 mld zł. Oznacza to spadek o 0,83% w odniesieniu do poprzedniego kwartału, czyli nominalnie o 3,2 mld zł. Wobec wzrostu liczby czynnych umów kredytowych, których liczba osiągnęła 2,083 mln sztuk (1,24% kw./kw.), spadek wartości zadłużenia należy przypisać zmianom kursu walutowego złotego, przede wszystkim w stosunku do franka szwajcarskiego.

Na poziom akcji kredytowej w I kw. br. bardzo silnie wpłynął dobiegający końca program Mieszkanie dla Młodych. W jego ramach od stycznia do końca marca zaakceptowano 18 098 wniosków o dopłatę na kwotę dofinansowania równą 511,5 mln zł. W tym samym okresie podpisano 14 893 umowy kredytowe o wartości 2 491,8 mln zł na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 414,4 mln zł. Stanowi to aż 29,64% liczby oraz 22,63% wartości nowo podpisanych umów o kredyt mieszkaniowy w I kw.

– Po raz kolejny wpływ programu MdM zakłócił cykliczność i zaburzył zasadę sezonowości zakupów mieszkań oraz zaciągania kredytów hipotecznych. Wyniki akcji kredytowej w pierwszym kw. br. w liczbie ponad 50 tys. udzielonych kredytów oznaczają wzrost akcji kredytowej w relacji do poprzedniego kwartału o prawie 20% – wzrost niespotykany na naszym rynku od boomu kredytowego w latach 2006–2008, a następnie w okresie odreagowywania rynku na kryzys subprime w roku 2010. – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Wzmożony popyt na dopłaty do wkładu własnego w ramach programu MdM doskonale obrazują zachowania klientów, których wnioski o dofinansowanie wyczerpały pulę środków przewidzianych na dopłaty w 2017 r. już w styczniu. Do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI