Bank i Klient: Spadek popytu na kredyty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.06.foto.148.a.400xPENGAB nieznacznie obniżył się. Podobnie jest w przypadku oceny makroekonomicznej oraz prognoz kredytowania przedsiębiorstw.

Paweł Minkina

W majowym pomiarze indeks koniunktury bankowej PENGAB nieznacznie obniżył się do poziomu 22,9 pkt. (patrz 1.). Wśród czynników, które wpłynęły na wycenę indeksu należy przede wszystkim wymienić spadek wskaźnika oceny bieżącej. Na uwagę zasługują również spadki oceny i prognoz kredytowania przedsiębiorstw. Wszystkie pomiary szczegółowe dotyczące tego obszaru w ostatnim badaniu zmniejszyły swoją wartość. Nieznaczne obniżenie indeksów obserwujemy również w zakresie oceny makroekonomicznej. Zarówno prognozy rozwoju gospodarki kraju, jak i gospodarstw domowych obniżyły się o 7 pkt. proc. Nieco mniejszy spadek (4 pkt. proc.) odnotowała sześciomiesięczna prognoza rozwoju przedsiębiorstw.

– Choć majowy sondaż wskazuje w większości analizowanych obszarów spadki, to należy je jednak czytać w wymiarze korekty, a nie stałego trendu – uważa prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. – Monitor Bankowy obecnie utrzymuje się na swoim średnim poziomie – podkreśla. Według dr. Marcina Idzika z TNS Polska zmiana indeksu koniunktury jest spowodowana spadkiem poziomu bieżących ocen, który jest jednak równoważony wzrostem indeksu wyprzedzającego. – W maju odnotowano spadek popytu na kredyty, zarówno w grupie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców – zauważa. – W najbliższych miesiącach przewidywane jest utrzymanie dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach – dodaje. W perspektywie najbliższego półrocza przewidywane jest utrzymanie trendów wzrostowych na podstawowych rynkach produktowych. Oczekuje się jednak, iż dynamika tych zmian będzie mniejsza niż w ubiegłym kwartale. Przewidywana jest także powolna poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

Kredyty gospodarstw domowych

W maju wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych kontynuuje spadek (-5 pkt. proc. w stosunku do kwietniowego pomiaru), osiągając poziom zbliżony do wyniku sprzed roku. Wskaźnik prognoz również obniżył się nieznacznie (-2 pkt. proc. w porównaniu z kwietniem – patrz 2.). Saldo oceny kredytów mieszkaniowych obniżyło się o 9 pkt. proc. Saldo kredytów zagrożonych spadło o 7 pkt. proc. Na niezmienionym poziom pozostał wskaźnik kredytów konsumpcyjnych. W tym obszarze wię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI