Bank i Klient: Sektor powinien być antycykliczny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.01.foto.022.150xZ Jerzym Pruskim, prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, rozmawiają Przemysław Barbrich i Jan Osiecki

O ile obowiązkowa opłata na BFG w 2013 r. niewiele będzie się różniła od tej z poprzedniego roku, o tyle kwestią otwartą pozostaje wysokość nowej opłaty stabilizacyjnej. Część bankowców mówi otwarcie, że na bezpieczeństwo wydajemy za dużo i lepiej te fundusze przeznaczyć na akcję kredytową, kapitał własny. Co Pan im odpowie?

– Ostatnie wydarzenia z całego świata pokazują, jak duże znaczenie ma efektywnie funkcjonująca sieć bezpieczeństwa finansowego. W Europie miało to szczególne znaczenie. Przypomnę, że na naszym kontynencie przed kryzysem ta sieć nie miała wszystkich potrzebnych narzędzi, żeby poradzić sobie z trudną sytuacją zaistniałą od 2008 r. Z tego powodu w sytuacjach kryzysowych w działania ratunkowe musiało się angażować państwo. Zyskiwał na tym sektor bankowy, natomiast finanse publiczne były wystawiane na ciężką próbę. I dlatego też budowanie instytucji wyposażonych w odpowiednie narzędzia bezpieczeństwa jest na całym świecie priorytetem.

Ale może warto porozmawiać z tej sprawie z podmiotami, które mają wnosić te opłaty? Od kilku lat mówi się, że w P olsce mamy bezpieczny system bankowy, a do tego rok 2013 ma pr zynieść pewne osłabienie gospodarcze. Czy w tej sytuacji dociskanie śruby kolejnymi opłatami nie jest działaniem na wyrost?

– Opłata na bankowe fundusze gwarancyjne jest powszechnie akceptowana przez systemy bankowe na całym świecie. I w tej sprawie wszyscy są zgodni, ponieważ rozumieją potrzebę dobrego zabezpieczenia finansowego, które stanowi jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującej sieci bezpieczeństwa finansowego. Nadal trwa natomiast dyskusja dotycząca, na przykład, kwestii skali wyposażenia systemów gwarantowania depozytów w środki zebrane wcześniej, a nie ich poszukiwanie dopiero wtedy, gdy sytuacja się pogarsza. Jednak w rosnącej liczbie krajów przyjmowane są rozwiązania oparte na gromadzeniu niezbędnych funduszy w okresach rozwoju sektora bankowego, a nie wtedy, gdy poszczególne banki wpadają w poważne kłopoty.

Nikt z pracujących w sektor ze bankowym nie kwestionuje spraw związanych z bezpieczeństwem. Ale czy w momencie, gdy kończą się inne źródła finansowania i polskie banki mają problemy z pozysk aniem pieniędzy od zagranicznych spółek matek, a akcja zbierania depozytów i budowania długookresowego oszczędzania nie jest w dobr ym stanie – to czy część pieniędzy, która miała trafić do worka pod nazwą „bezpieczeństwo” nie mogłaby być wykorzystana jednak przez sektor na bieżące działania?

– Cóż, o opłacie stabilizacyjnej wciąż jeszcze nie mówimy w czasie teraźniejszym, ponieważ nadal jest tylko w sferze planów. Wyraźnie natomiast muszę zaznaczyć, że bardzo często miałem okazję występować na forach Związku Banków Polskich, w tym również na Walnym Zgromadzeniu i wielokrotnie rozmawialiśmy wówczas o wyzwaniach sektora bankowego związanych z jego słabą aktywnością na rynku kredytowym. Nie ulega żadnej wątpliwości, że dynamika akcji kredytowej uległa załamaniu. Dotyczy to już nie tylko kredytów konsumpcyjnych, ale również mieszkaniowych i udzielanych na cele gospodarcze. Coraz wyraźniej ujawnia się procykliczny charakter zachowania się sektora bankowego. Jest on także niekorzystny dla niego samego. Sprowadzanie przyczyn załamania akcji kredytowej do kwestii rocznej opłaty pobieranej przez BFG nie tylko nie wyjaśnia tego problemu, ale jest całkowicie mylące. Roczną opłatę można natomiast porównać do wykupu polisy ubezpieczeniowej, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI