Bank i Klient. „Rodzina 500+”: Każdemu i na dłużej

Bank i Klient. „Rodzina 500+”: Każdemu i na dłużej
Fot. nd3000/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Szacuje się, że po rozszerzeniu Programu „Rodzina 500+” skorzysta z niego 6,8 mln dzieci, a jego budżet zwiększy się o dodatkowe 9,6 mld zł. Po wprowadzonych zmianach w bieżącym roku trzeba będzie nań przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł.

„Informuję o przyznaniu: świadczenie wychowawcze, przyznane na Jana Kowalskiego, miesięcznie w kwocie 500,00 zł, na okres od 2019-07-01 do 2021-05-31.” – list elektroniczny z takim zapisem dostało wielu rodziców składających wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+”. Nowością jest czas, na który przyznano 500 zł. Dotychczas było to 12 miesięcy, teraz mamy blisko dwa lata. To jeden, ale nie jedyny efekt, obowiązujących od lipca 2019 r., zmian w Programie „Rodzina 500+”.

Optymalizacja działań

Od 1 lipca br. Program „Rodzina 500+” funkcjonuje w rozszerzonej formule – świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie i pieczy zastępczej, również instytucjonalnej – bez względu na dochody.

Ponieważ od 1 lipca br. zniesiono kryterium dochodowe, rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji finansowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ je realizujący opiera się dzisiaj przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

Dużą zmianą, przy której wzorowano się na wprowadzonym w ubiegłym roku Programie „Dobry Start”, było zniesienie obowiązku wydawania i doręczania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia wychowawczego. Dzisiaj rodzic wnioskujący o wypłatę 500 zł na dziecko otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin, wprowadzono również szczególny trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Uczynienie tego w tym wyznaczonym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od miesiąca narodzin dziecka. Do tej pory przysługiwało ono od miesiąca złożenia wniosku.

Nowelizacja ustawy wydłuża też – do 31 maja 2021 r. – pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że nie będzie trzeba składać ponownie wniosków o nie w 2020 r.

Od 2021 r. znacząco przesunięty zostanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK