Bank i Klient: Rekomendacja T

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Związek Banków Polskich przedstawił swoje uwagi do projektów aktów prawnych istotnych dla sektora bankowego, a także dla całej sfery gospodarczej i obrotu finansowego. Z zadowoleniem przyjął podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego prac nad projektem nowej Rekomendacji T, dotyczącej zarządzania rynkiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Obecnie obowiązująca spowodowała, zdaniem bankowców, migrację grupy klientów z banków do firm niebankowych, a zatem do stopniowej utraty przez banki ich pozycji w segmencie kredytów detalicznych. Zasadniczy kierunek proponowanych aktualnie zmian, przedstawiciele ZBP uważają za dobry. Ich zdaniem istnieje jednak obawa, że tak dla klientów, jak dla banków, korzyści z wprowadzenia nowej rekomendacji będą ograniczone.

Bankowcy podkreślają m. in., że przygotowywana rekomendacja nadal utrzymuje bardziej rygorystyczne zasady udzielania kredytów detalicznych przez banki niż przez instytucje niebankowe, w tym SKOK-i. Zauważają, iż projekt rekomendacji dzieli banki na dwie kategorie, w dużym stopniu rozgraniczane uznaniowo przez KNF. To będzie stanowić istotne utrudnienie dla klientów. Wyrażają zaniepokojenie, że uproszczone formy udzielania kredytów będą dotyczyć tych na relatywnie niewiel – kie kwoty i nie będą obejmować kredytów z tzw. spłatą balonową.

Rekomendacja w proponowanym kształcie nakazuje bankom pozyskiwanie kompletnych i wiarygodnych informacji o zadłużeniu klientów z instytucji parabankowych, bez wskazania jednak, w jaki sposób należy to zrobić w praktyce. A rzeczone firmy nie przekazują historii kredytowych swoich klientów do Biura Informacji Kredytowej S.A. i Bankowego Rejestru.

Według przedstawicieli ZBP nowa rekomendacja może utrudnić współpracę z klientami. Nakazuje bowiem bankom wskazywanie wszystkich czynników ryzyka związanych z produktem i dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI