Bank i Klient: Proekologiczność staje się normą

Bank i Klient: Proekologiczność staje się normą
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Bogusławem Białowąsem, prezesem zarządu Banku Ochrony Środowiska, rozmawiała Bożenna Chlabicz, redaktor naczelna kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”.

Czy w pańskim odczuciu pojęcie „misja” nie kłóci się z zadaniami typowego współczesnego banku? Właściciel, jak się wydaje, oczekuje zysków, a nie spełnienia społecznych oczekiwań? Czy da się obronić tezę o misji?

– Każdy bank pełni swego rodzaju misję. Dla zarządu banku komercyjnego może to być maksymalizowanie zysku. Są jednak także banki specjalistyczno-misyjne, które z uwagi na swoją historię, statut, okoliczności, w których były powoływane, odgrywają szczególną rolę w systemie finansowym. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, oprócz czynników finansowych, analiz mikro- i makroekonomicznych, które musimy brać pod uwagę, mówi również o misji. W przypadku Banku Ochrony Środowiska jest ona jasno sprecyzowana i spójna z programem rządowym.

Jasno, czyli jak?

– Dotyczy wspierania działań ekologicznych, współdziałania w zakresie realizacji inwestycji proekologicznych i prośrodowiskowych oraz mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Bank Ochrony Środowiska od chwili powołania miał być instytucją finansową, która wspiera działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest „finansowym ramieniem” ministra środowiska w zakresie realizacji jego zadań. Oczywiście, jako spółka prawa handlowego, spółka akcyjna, spełniać musi normy prawne, a jako bank – normy nadzorcze. Pragniemy realizować naszą misję, dbając przy tym o maksymalizację zysków i wspierając działania wynikające z przyjętej strategii. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska to głównie podmioty państwowe. Wiodącym i strategicznym jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sposób naturalny zatem bank wspiera działania i zadania realizowane przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Środowiska.

Rozumiem, że środki na te programy pochodzą z dotacji czy innych źródeł.

– Doświadczenie, nabywane przez wiele lat, umożliwia nam – przy wykorzystaniu cross-sellingu naszych produktów i usług – oferowanie kompletnych rozwiązań finansowych dla projektów, opartych zarówno na środkach własnych, jak i dotacyjnych czy pomocowych. Mamy unikalne know-how w obszarze montażu projektów proekologicznych, związanych z efektywnością energetyczną. W naszych zasobach jest także spółka BOŚ Ekoprofit, która pełni rolę doradcy i inspektora nadzoru w zakresie realizacji tych przedsięwzięć. Oferujemy szeroką paletę usług. Mamy ambicję, żeby być bankiem pierwszego wyboru dla osób, które chcą realizować przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, np. wymianą pieców czy zmianą źródła energii.

W przypadku mieszkań i domów jednorodzinnych mamy wówczas do czynienia z wymianą tradycyjnych źródeł ogrzewania na nowoczesne, przyjazne dla środowiska rozwiązania, chociażby takie, jak pompy ciepła czy alternatywne paliwo.

Mówi pan o działaniach proekologicznych. Czy są gdzieś pieniądze na bardziej ekologiczne domy i mieszkania? Czy też dopiero będą – na domy drewniane…?

– Startowaliśmy do przetargów i wygrywaliśmy konkursy na dystrybucję środków, m.in. dla osób fizycznych opartych na programie Prosument, którego obsługiwaliśmy już drugą edycję i który zakończył się sukcesem. Był on skonstruowany podobnie jak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI