Bank i Klient: Ponad 35 mln umów bankowości internetowej

Bank i Klient: Ponad 35 mln umów bankowości internetowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według opublikowanego właśnie raportu NetB@nk, obejmującego dane o bankowości internetowej, transakcjach bezgotówkowych, kartach i infrastrukturze płatniczej, po III kw. 2017 r. ilość umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła już 35 mln. Liczba klientów aktywnych utrzymała się na poziomie przekraczającym 15,7 mln. W minionym roku z bankowości internetowej korzystało w Polsce 40% ludności w wieku 16-74 lata - o 11 pkt. proc. mniej niż średnia unijna.

Jacek Gieorgica

Od początku lipca do końca września 2017 r. przybyło 450 tys. nowych umów, a w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – 2 mln. To wzrosty o odpowiednio 1,3% (kw./kw.) i 6,15% (r./r.). Minimalnie zmalała natomiast liczba użytkowników aktywnych, logujących się do swojego serwisu bankowości internetowej przynajmniej raz w miesiącu. Na koniec września było ich 15,71 mln, o 67 tys. mniej niż w połowie ub.r., choć o 414 tys. więcej niż na koniec III kw. 2016 r. – zmiany o odpowiednio -0,43% kwartalnie i 2,71% w ujęciu rocznym.

Dane na temat bankowości internetowej opublikował w ostatnim czasie także Eurostat. Z przedstawionego w styczniu br. zestawienia wynika, że z bankowości internetowej korzysta obecnie nieco ponad połowa (51%) dorosłych Europejczyków. Oczywiście wraz z rozwojem technologicznym udział ten systematycznie rośnie, a od 2007 r. nawet podwoił się. Ta forma bankowości jest szczególnie popularna wśród osób w wieku od 25 do 34 lat. W tej grupie z usług elektronicznych korzysta już ponad dwie trzecie użytkowników (68%).

Z informacji Eurostatu wynika też m.in., że korzystanie z bankowości internetowej zwykle rośnie wraz z poziomem wykształcenia użytkowników. Z takich usług korzysta tylko 24% osó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI