Bank i Klient: Polish API to nasza odpowiedź na otwartą bankowość

Bank i Klient: Polish API to nasza odpowiedź na otwartą bankowość
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Włodzimierzem Kicińskim, wiceprezesem Związku Banków Polskich, rozmawiał Stanisław Brzeg-Wieluński

24 kwietnia 2018 r. oficjalnie ogłoszono w języku polskim i angielskim powstanie standardu PolishAPI w wariancie 1.0. Jaki był wkład w jego opracowanie Związku Banków Polskich?

– Prace nad jego powstaniem były koordynowane przez specjalistów ze Związku Banków Polskich, którym udało się stworzyć uniwersalne rozwiązanie, o charakterze ponadsektorowym, otwartym na różne środowiska biznesowe. PolishAPI to przede wszystkim polski wariant otwartej bankowości przystosowany do różnych modeli i systemów płatności. Budując ten standard, uznaliśmy, że musi on, podobnie jak każda płatność, którą realizujemy, wykorzystując krajowe systemy płatnicze, konsekwentnie odpowiadać najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa. I to właśnie bezpieczeństwo było głównym założeniem, które legło u podstaw opracowania PolishAPI. Kolejnym elementem tego standardu jest jego pełna zgodność z unijnymi regulacjami, takimi jak PSD2. Niezwykle ważnym aktem, który musi wypełniać standard PolishAPI jest rozporządzenie RODO, czyli unijne przepisy o ochronie danych osobowych. Jak skrupulatnie należy podejść do tego aktu, mówi chociażby liczba – odnośnie samego tylko ZBP – zidentyfikowanych aż 626 potencjalnych obszarów do zmiany procesów. PolishAPI umożliwia otwarty dostęp do inicjowania płatności i ich realizacji przez tzw. trzecie strony, które niezależnie od banków świadczą usługi płatnicze. Kolejną sprawą było zapewnienie najwyższego poziomu dostępności operacyjnej. Chodziło o wszechstronne wykorzystanie możliwości, jakie zapewnia uniwersalny interfejs, aby płatność mogła być dokonana w dowolnych warunkach. Zależało nam na proaktywnym charakterze tego standardu, nie chcemy bowiem traktować PolishAPI jako dogmatu lub zamkniętego zespołu regulacji, gdyż to rozwiązanie będzie mogło w przyszłości ulegać modyfikacjom. Standard będzie się cały czas rozwijał i planowana jest publikacja kolejnych wersji. Praca nad PolishAPI to wspólne dzieło banków, instytucji trzecich, czyli firm świadczących usługi płatnicze, organizacji, które zrzeszają operatorów na rynku płatności, a także licznego grona prawników i naukowców.

Bankowcy zajmują dwie postawy wobec rywali z kategorii fintech: jedni chcą ich wykupić, aby pozbyć się konkurencji, a inni chcą dojść z tego typu firmami do porozumienia, aby wspólnie testować nowe rozwiązania. Jakie jest pana podejście do tego problemu?

 – Jestem zawsze po stronie rynku, co dziś oznacza intensywną pracę na rzecz dalszej cyfryzacji usług bankowych, np. w kontekście opracowania standardu PolishAPI. To nieodwracalny proces, który dotyczy wszystkich uczestników rynku. Dlatego trzeba obserwować i analizować nowości technologiczne, jakie pojawiają się na globalnym rynku usług płatniczych. Trzeba umiejętnie wyciągać wnioski na przyszłość dotyczące firm, które do tej pory funkcjonowały na tym rynku. Warto przypomnieć, że w Polsce działa ponad 40 instytucji płatniczych, które są licencjonowane przez KNF i tylko z częścią z nich będą współpracować wybrane fintechy. Pozostałe spróbują zbudować swoją pozycję na rynku nowatorskimi rozwiązaniami, oferowanymi niezależnie od banków. Jestem jednak zdania, że ta kohabitacja powinna być stale rozwijana, aby przynosiła dobre owoce w budowaniu efektywnego systemu płatności i unowocześnianiu całego sektora bankowego. Oczywiście zjawiska konkurowania i współpracy są nieuchronne w sektorze usług płatniczych i finansowych. Trzeba umieć się z tym pogodzić i umiejętnie wykorzystywać nowoczesne pomysły i rozwiązania.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI