Bank i Klient: Polacy coraz skuteczniejsi w rywalizacji o środki z EFSI

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polski sektor małych i średnich firm znakomicie wykorzystuje środki przeznaczone na wspieranie rozwoju, dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Od początku 2016 r. liczba projektów realizowanych przez podmioty z segmentu MŚP przy finansowym współudziale EFIS osiągnęła imponującą liczbę 10 500 przedsięwzięć. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła na koniec marca 2018 r. 2,03 mld zł.

Karol Czajka

-Tak doskonały wynik nie tylko przekłada się na rozwój polskiej gospodarki, ale również znacząco wspiera proces przechodzenia od dominującego w ostatnich perspektywach finansowania grantowego ku równie istotnym dla rozwoju gospodarczego instrumentom zwrotnym. W naszym wspólnym interesie leży, aby coraz więcej inwestycji było finansowanych w ten właśnie sposób – podkreślił Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Sukcesywne zwiększanie puli środków na gwarancje i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się również wydatnie do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych przez podmioty funkcjonujące w tym segmencie rynku. – Inwestycje w innowacje są niezwykle trudne i ryzykowne, dostarczanie odpowiednich instrumentów, które ułatwią podejmowanie tego typu ryzykownych decyzji przez polskie firmy stanowi jeden z naszych głównych celów – zadeklarowała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, a także polski rzecznik MŚP przy Komisji Europejskiej.

KPK działający przy Związku Banków Polskich we współpracy z PARP pod egidą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ułatwia przedsiębiorcom w Polsce dostęp do preferencyjnego finansowania Unii Europejskiej. Wspiera instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych UE.

200 mln euro dla odważnych

Największym programem ramowym w obecnej perspektywie UE, dedykowanym w całości wspieraniu przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym oraz inicjatyw badawczo-rozwojowych jest Horyzont 2020. Na jego realizację zagwarantowano niebagatelną kwotę około 80 mld euro. – To narzędzie, które w naszej opinii pozwoli zrealizować rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z celów wskazanych w tym dokumencie jest reindustrializacja oparta na innowacyjnych przemysłach i inwestycjach. Te działania mogą stać się realne jedynie wówczas, kiedy będziemy w stanie desygnować na innowacje odpowiednio wysokie środki – zaznaczyła Jadwiga Emilewicz.

Pośród instrumentów finansowych dostępnych w ramach programu Horyzont 2020 znajduje się również oferta dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom. InnovFin SMEG (Small & Medium Enterprises Guarantee) pozwala na udzielanie gwarancji instytucjom oferującym finansowanie zwrotne innowacyjnym firmom z segmentu MŚP oraz tzw. małym midcap – przedsiębiorstwom poniżej 500 zatrudnionych. Wśród pośredników finansowych InnovFin SMEG znaleźć się mogą zarówno banki i instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, jak i podmioty zarządzające funduszami inwestycyjnymi. 28 maja br. na polskim rynku w gronie tym po raz pierwszy zadebiutował dom maklerski. – Na rynek dystrybucji środków publicznych wchodzi całkiem nowy typ instytucji finansowej – zauważył Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Umowa zawarta ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI