Bank i Klient. PENGAB: Stabilizacja koniunktury

Bank i Klient. PENGAB: Stabilizacja koniunktury
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Główny indeks koniunktury bankowej od kilku miesięcy utrzymuje się na podobnym poziomie. Wrześniowy pomiar nieznacznie zmienił swoją wartość w porównaniu do badania sierpniowego.

– Od kilku miesięcy w przypadku głównego wskaźnika obserwujemy stabilizację. Jeśli jednak chodzi o wskaźniki szczegółowe, to warto zwrócić uwagę na spadek oceny kredytów konsumenckich oraz prognozy sześciomiesięcznej sytuacji przedsiębiorstw. Wskaźnik prognozy przedsiębiorstw zmniejszył swoją wartość o 16 pkt., a obecny poziom (14 pkt.) jest jednym z niżej notowanych od kilku lat – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

We wrześniu Index PENGAB odnotował wartość 25,5 pkt., pozostając na podobnym poziomie w porównaniu do badania sierpniowego. W skali roku był niższy zaledwie o 0,9 pkt. (patrz wykres 1). – W przypadku prognoz szczegółowych odnotowano wyraźny spadek aktywności na rynku kredytów osób indywidualnych, a także wzrost aktywności na rynku kredytów dla przedsiębiorstw. Wyraźnie pogorszyły się prognozy trzymiesięczne dla rynku kredytów dla osób indywidualnych, a także kredytów dla przedsiębiorstw – zauważył dr Marcin Idzik z firmy Kantar. – Korektom uległy prognozy sześciomiesięczne zarówno dla rynku kredytowego, jak i depozytowego. W ujęciu sześciomiesięcznym pogorszyła się prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, a także gospodarki kraju.

Gorsza ocena kredytów gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych spadł o 7 pkt. i we wrześniu wynosił 20 pkt. (patrz wykres 2). Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca było niższe o 10 pkt., a w skali roku obniżyło się o 6 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych w porównaniu do sierpnia zmniejszyło się o 1 pkt, zaś rok do roku był wyższe o 5 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych spadło w ciągu miesiąca o 10 pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych było niższe o 9 pkt.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK