Bank i Klient: Nowe unijne pożyczki dla małych instytucji finansowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłaszają kolejne instrumenty wspierające preferencyjne finansowanie zwrotne dla europejskich przedsiębiorców. Szczególną rolę pełnią instrumenty przeznaczone dla najmniejszych firm - stanowiących zdecydowaną większość ogółu przedsiębiorstw - oraz dla instytucji finansowych obsługujących mikro- i małych przedsiębiorców.

Michał Gorzelak
Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych,
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Najszerszy zakres tzw. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej poświęcono instytucjom obsługującym mikroprzedsiębiorców. Instrumenty finansowe Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI, od Employment and Social Innovation) na lata 2014-2020 obejmują gwarancje i regwarancje, pożyczki, inwestycje kapitałowe oraz pomoc techniczną w postaci bezpłatnych ratingów i szkoleń. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych instrumentów są dostępne w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Ofertę instrumentów finansowych programów UE uzupełniają specjalne inicjatywy Komisji Europejskiej i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Należy do nich tzw. EREM (EIB Group Risk Enhancement Mandate), inicjatywa z 2014 r., mająca na celu poprawę dostępności finansowania dla europejskich przedsiębiorców. W ramach EREM instytucje z Grupy EBI udostępniają wiele instrumentów, w tym od niedawna tzw. CBSI: pożyczki dla banków spółdzielczych i małych instytucji finansowych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI