Bank i Klient: Narzędzie do promowania zachowań etycznych banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Powołana w 2015 r. w Wielkiej Brytanii instytucja o nazwie Banking Standard Board (BSB) ma na celu promowanie dobrych praktyk (good practice) oraz zachowań etycznych w sektorze bankowym. Instytucja ta jest finansowana przez banki, które są jej członkami (30 największych banków z Wielkiej Brytanii). Flagowym produktem tej instytucji jest publikowany od 2016 r. raport, którego celem jest ocena poziomu świadomości i przestrzegania ogólnych prawideł (corporate conduct) w sektorze.

Jak ocenić etyczność w bankach?

Badanie opracowane jest we współpracy z London Business School oraz London School of Economics. Składa się z generalnej ankiety przeprowadzonej wśród pracowników oraz jakościowych pogłębionych analiz (grupy docelowe, wywiady oraz zapytania do zarządu i rady nadzorczej). W 2017 r. w badaniu BSB wzięło udział 36 000 pracowników z 25 banków, przeprowadzono 60 wywiadów pośród 800 grup fokusowych.

Badanie obejmuje dziewięć obszarów:

 1. Szczerość
 2. Respekt
 3. Otwartość
 4. Odpowiedzialność
 5. Niezawodność
 6. Odporność
 7. Reakcyjność
 8. Kompetencje
 9. Wspólny cel

Wersja raportu, zawierająca zagregowane wyniki, publikowana jest na stronie internetowej BSB. Instytucja nie ujawnia danych jednostkowych poszczególnych banków biorących udział w badaniu. Jednak wyniki są mocno nagłaśnianie w mediach w Wielkiej Brytanii: powołuje się na nie wiele organizacji pozarządowych, m.in. Urząd Etyki Finansowej (Financial Conduct Authority), Centralny Bank Anglii (szczególnie Prudential Regulation Authority) oraz rząd.

Wyniki nie są wiążące dla banków i nie wymagają od nich podjęcia żadnego działania ani nie wiążą się z żadnymi sankcjami. Niemniej stanowią podstawę do podjęcia wewnętrznych działań nad usprawnianiem procesów bankowych, zainicjowania analizy, czy obecne modele motywacyjne dla pracowników są odpowiednie i czy generalnie instytucja zachowuje się w sposób etyczny.

Szczegółowe dane, zestawione w odniesieniu do całej branży, są dostępne tylko dla samych zainteresowanych instytucji, które część banków otwarcie komunikuje wewnętrznie. Sposób prezentacji zebranych danych obejmuje analizę na poziomie całej instytucji, ale również w podziale na poszczególne linie biznesowe. Wyniki BSB są szczegółowo omawiane podczas spotkań zarządów banków. Niskie rezultaty skutkują silną wewnętrzną reakcją, która rzadko jest komunikowana zewnętrznie. Efektywność zmiany, którą inicjuje badanie, jest przez to trudna do oszacowania na obecnym etapie (do tej pory przeprowadzono dopiero dwa badania). Nie można jednak temu przedsięwzięciu odmówić przełomowości oraz wnoszenia znacznej wartości dodanej.

Potencjalnymi wadami raportu są:

 • Jest on wykonywany tylko raz do roku – jednym z powielanych zarzutów jest fakt, iż banki wiedzą z wyprzedzeniem, kiedy dokładnie będą odbywały się badania (które trwają ok. 3 miesięcy) i w tym czasie intensyfikują działania wewnętrznego marketingu, aby poprawić wyniki ankiet.
 • Wyniki szczegółowe (ranking) nie są komunikowane opinii społecznej – część komentatorów zwraca uwagę, iż gdyby wyniki były dostępne dla obywateli, to mogliby oni wówczas masowo przenosić się do instytucji, która jest bardziej etyczna.
 • Badani są tylko pracownicy banku – nie są badani klienci.
 • Badanie nie jest częścią sformalizowanego środowiska regulacyjnego, przez co brak jest narzędzi egzekwujących postępowanie zgodne z conduct.

Akcjonariusze motywatorem

Jak już wspomniano, poniesione przez banki kary finansowe w większości wypadków nie wynikały z jednostkowych oszustw dokonywanych przez bankierów (badanie CCP Research Foundation). Były one skutkiem egzekwowania wadliwej strategii oraz patologicznej polityki wewnętrznej banków (nastawionych na agresywne cele sprzedażowe), które stymulowały pracowników do postępowania na granicy prawa. Zaznaczono również, iż obecne rekomendacje czy sugestie dotyczące etycznych zachowań banków nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK